Home>Project>Parkbos portaal Grand Noble, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Parkbos portaal Grand Noble, Gent


Het Parkbos wordt een van de groenpolen rond Gent. Het ligt op het grondgebied van Gent, Sint-Martens-Latem en De Pinte en wordt tegen 2020 ingericht als een groene multifunctionele zone met 350 hectare bos, open landschappen, recreatieve paden, speelzones… Vier toegangspoorten met onthaalfuncties of portalen zullen de groenpool ontsluiten. Portaal Grand Noble werd in september 2014 opengesteld.

Het Parkbosproject kent een lange voorgeschiedenis. De eerste lokalisatiestudies voor een stadsbos ten zuiden van Gent dateren reeds van eind de jaren ’90 van de vorige eeuw. De afbakening van het grootstedelijk gebied Gent in 2005 legde de juridische en ruimtelijke basis voor de ontwikkeling van een complex van drie nieuwe bosgebieden, gelegen in de kastelengordel in de zuidrand van Gent. Het stadsbos werd parkbos.

In 2010, na de hernieuwde goedkeuring van het GRUP Parkbos door de Vlaamse Regering, schoot het project effectief uit de startblokken. Het wordt in verschillende fasen uitgevoerd. De zone ten noorden van de spoorlijn De Pinte-Gent is het eerst ingericht.

Bebossing en tijdelijk wandelpad

In 2011 verwierf het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de terreinen langs de Kortrijksesteenweg in Gent (gedeeltelijk via een erfpachtovereenkomst van 99 jaar). Ze liggen rond het kasteel Grand Noble en waren voordien in gebruik als landbouwgebied. Om het gebied zo snel mogelijk open stellen, werd samen met de basisscholen van de gemeente Sint-Martens-Latem meteen overgegaan tot bebossing en kwam er een tijdelijk wandelpad. In 2012 startte het ANB een ontwerpopdracht voor het portaal Grand Noble, gebaseerd op eerder studiewerk over de ontwikkeling van het Parkbos en zijn vier portalen.

Van akker tot zandvallei

De bouwstenen van het ontwerp zijn een onthaalplein rond drie oude lindes langs de Kortrijksesteenweg, een centraal wandelpad in het verlengde van de dreef naar het Borluutkasteel, een centrale zandvallei en bebossing aan de rand. De zandvallei is lichtjes uitgegraven om gradiënten te creëren. De vrijgekomen grond diende voor een bufferende verhoging ter hoogte van de Kortrijksesteenweg. De zandvallei is een speelzone, met daarrond enkele gazons met picknickplaatsen.

Het portaal Grand Noble is uitgerust met infowalls, fietsenstallingen, banken, picknickbanken, aanbindplaatsen voor paarden, een hondenzone….  Vooraan in het portaal, naast het onthaalplein, is er een educatieve bijenzone. Aan de rand biedt een kleine parking plaats aan een dertigtal wagens. Deze parkeerplaats kan op termijn ook fungeren als park+ride voor de geplande tramlijn 7.

Van praatplan tot portaalplan

Tijdens de ontwerpfase werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, gezien de ligging op de cuesta tussen Schelde en Leie. Hierdoor kreeg de ontwerper, naast de toepassing van de huisstijl, nog enkele randvoorwaarden mee. Vertrekkend van een praatplan, een schetsmatig ontwerp waarop de belangrijkste functies ingetekend zijn, ging de ontwerper op het terrein in gesprek met omwonenden, gebruikers en betrokkenen. Vooral de locatie van de parking en het concept van de zandvallei vroegen een grondig debat.

Eerste van vier portalen schot in de roos

Het meubilair voor het Parkbos, in opdracht van het ANB ontwikkeld, werd een eerste maal geplaatst en getest in het portaal Grand Noble. In het voorjaar van 2014 startte de aannemer met de werken, reeds in september 2014 volgde de opening in aanwezigheid van 3000 bezoekers. In de winter van

2014 werd het resterende bosplantsoen aangeplant. Sindsdien bezochten vele duizenden mensen het portaal en de boskern Grand Noble, en huisvest het portaal het succesvolle muziekfestival Parklife.