Home>Project>Pater Raskinkade, Aarschot
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Pater Raskinkade, Aarschot


De Pater Raskinkade is een wandel- en fietskade op de rechteroever van de Demer. Ze verbindt het noordelijke en zuidelijke stadsdeel. Schoolkinderen en bewoners van het woonzorgcentrum maken er veelvuldig gebruik van. De kade heeft ook mogelijkheden om uit te groeien tot een winkelwandelstraat.

De Pater Raskinkade is het sluitstuk van het stadsvernieuwingsproject ’s Hertogenmolens-Amer. In de visie op het projectgebied uit 2004 was het uitgangspunt van het architectenbureau dat de Demer opnieuw een centrale rol moet spelen in het centrum van Aarschot. De renovatie van ’s Hertogenmolens, een watermolen op de Demer, was daarin de cruciale schakel. Het project werd laureaat van de Monumentenprijs 2010 en van de Prijs Bouwmeester 2011. Tegelijkertijd met die renovatie werd de hele buurt gerevitaliseerd. Omdat ‘s Hertogenmolens een centrale positie inneemt als knoop- en rustpunt langs verschillende routes in de Demervallei en de stad, was de aanleg van de Pater Raskinkade op de rechteroever een heel belangrijke stap. In combinatie met de bruggen verbindt de kade het noordelijke en zuidelijke stadsdeel. Met de heraanleg is het netwerk aan stedelijke zachte verbindingen vervolledigd. De opwaardering van de publieke ruimte geeft deze stedelijke omgeving een hoge belevingswaarde.

Bruisend karakter

De historische aanlegkade is over een afstand van 600 meter, tussen de Hoogbrug en het bovensluishoofd ter hoogte van ’s Hertogenmolens, in ere hersteld. De heraanleg verwijst naar de periode dat de Demer nog gebruikt werd als handelsroute van en naar Aarschot. Op deze kade was toen heel wat bedrijvigheid. Het is dit bruisend karakter dat nu herleeft. De kade vormt weer een plaats waar het voor bewoners en bezoekers aangenaam verblijven is, met zitbanken en passende groenaanplanting en verlichting,.

De Pater Raskinkade heeft de potentie om uit te groeien tot een winkelwandelstraat. Er is interesse van de winkeliers in de Amerstraat om hun handelspand door te trekken tot aan de kade en de hoofdingang naar daar te verplaatsen. Dit zal in de toekomst ook de andere grondeigenaars stimuleren tot initiatieven. Zo verandert een desolate achterkant in een toplocatie qua leef- en verblijfsomgeving in het stadscentrum.

Jong en oud

De kade is slechts voor een beperkt gedeelte uitgerust voor gemotoriseerd verkeer. Ze is aangelegd op maat van wandelaars en fietsers en vult een missing link in. Zij beschikken nu over een veilig alternatief voor het traject van de stationsomgeving via de Bonewijk naar de Grote Markt. Aarschot telt heel wat scholen, de schoolgaande jeugd maakt gretig gebruik van de wandelkade. Even voorbij de molensite ligt een groot woon- en zorgcentrum, de bewoners kunnen langs de kade genieten van hun Demer.

Een jonge, verdienstelijke kunstenaar kreeg de opdracht een bronzen beeld ‘Demerdromen’ te ontwerpen dat midden 2012 op de kade zal worden geplaatst.

Er is meer dan de kade alleen. Ook de Amerstraat werd heraangelegd, als onderdeel van het grootschalige stadsvernieuwingsproject. Hierbij kwam er een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug, de Drossaerdebrug, over de Demer als belangrijke schakel in de verbinding tussen de stadsdelen.

Verankerde damwand

Het ontwerp van de kaaimuren hield rekening met enkele specifieke technische opgaven. De bestaande oever bestond voor het grootste deel uit een natuurlijk talud, verdedigd met schanskorven en geotextiel. Dit talud is vervangen door een verankerde damwand. Bij het ontwerp van de kaaimuren langsheen de rechteroever bleef de natte sectie van de Demer behouden bij een gemiddelde waterstand. Er is ook rekening gehouden met de integratie van het park op de rechteroever en uiteraard van het beschermde monument ’s Hertogenmolens, stroomafwaarts van de Raskinkade.