Home>Project>Peperbus, Borgerhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Peperbus, Borgerhout


De Peperbus is een levendige, multiculturele buurt rond de Sint-Janskerk in Borgerhout. Een reeks ruimtelijke ingrepen hebben het woon- en verblijfskarakter van de Peperbus versterkt. Drie pleintjes zijn heraangelegd, er kwam meer groen. Dankzij een wijkcirculatieplan voor het gemotoriseerd verkeer is het er veel rustiger geworden.

De zone rond de Sint-Janskerk in Borgerhout heeft door de karakteristieke vormgeving van de kerk de bijnaam ‘Peperbus’ gekregen. Het is een levendige multiculturele buurt. Om het woon- en verblijfskarakter van de Peperbus te versterken, maakte het district in 2009 een structuurschets op. Deze diende als basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen die onlangs werden afgerond.

Spelende kinderen

Het basisidee van de structuurschets voor de Peperbus was het herwaarderen van alle verblijfsruimte en het verbinden van de verschillende ontmoetingsplekken. Centraal stonden de veiligheid en aandacht voor spelende kinderen, en meer groen.

Het project werd opgedeeld in drie fases, telkens opgebouwd rond één pleintje. Het ontwerp stemde de drie pleintjes qua vormgeving en materiaalgebruik op elkaar af. Er is telkens gebruik gemaakt van betonnen zitmuren in verschillende vormen. Schuine hellingen, speels gestrooide betonnen bollen en niveauverschillen zorgen voor speelaanleidingen verspreid doorheen de wijk. Door het toevoegen van extra groen veranderde het uitzicht van de buurt volledig. Een nieuw wijkcirculatieplan ontmoedigt sluipverkeer, de buurt is rustiger geworden.

Nog meer straten en pleintjes in de buurt zullen een metamorfose ondergaan, zodat ook de bredere omgeving aantrekkelijker en veiliger wordt.

Drie open, groene pleinen

Het eerste pleintje vormt een nieuwe ingang voor de vernieuwde speelzone in het Krugerpark. Het park zelf werd opgefrist met vernieuwde toegangen, paden, picknickplekken, een basketbalterrein, een kunstwerk en, als kers op de taart, een grote nieuwe speeltuin. Op de plaats van de speeltuin was er voorheen een grote heuvel die het zicht op het park vanuit de zijstraten belemmerde. Het verlagen van deze heuvel en het nieuwe toegangspleintje zorgen voor een betere verbinding met de omliggende straten en verhogen de sociale controle. Het plein sluit rechtstreeks aan op de speelzone met een kromme zitmuur. Die omarmt als pleinrand de speelzone voor de kleinste kinderen.

Het tweede pleintje maakt van de voorzijde van de Sint-Janskerk weer een waardige inkomzone. In de omgeving rond de kerk zijn alle straten smaller en groener geworden. De verkeersplateaus op de kruispunten vertragen het verkeer. Het pleintje is verhoogd aangelegd. De ruimte waar buurtbewoners en bezoekers even kunnen vertoeven, is aanzienlijk groter en groener dan vroeger. Het ontwerp bestaat uit een symmetrisch lijnenpatroon dat vertrekt aan de ingang van de kerk. Tussen de lijnen plaatste de stad groenvakken met aan één zijde een zitrand. Aan de rand van het plein liggen speelse bollen die enerzijds een grens vormen met de rijweg en anderzijds speelaanleidingen bieden. Door de bomen aan de rand van het plein in te planten, komt de voorgevel van de kerk weer tot zijn recht.

Het derde project is uitgevoerd op het kruispunt van de Gravinstraat en de Gijselsstraat. De belangrijkste reden voor de heraanleg was het knippen van het verkeer om zo een veiliger kruispunt te maken. Hierdoor ontstond ruimte om een groter pleintje te ontwerpen en zo een derde ontmoetingsplek te creëren voor de buurt. Ook hier zijn zitmuren en schuine vlakken de speelse elementen, maar omwille van de verkeersfunctie en de nabijheid van de nieuwe speeltuin in het Krugerpark, besliste het district om hier meer op verblijven te focussen. Tien extra bomen zorgen voor een totaal nieuwe uitstraling. En met een nieuwbouwproject van het stedelijk vastgoedbedrijf kreeg het pleintje tot slot ook een nieuwe gevel.