Home>Project>Pietersheim, Lanaken
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Pietersheim, Lanaken


Het voorportaal van het kasteel Pietersheim was een ongedefinieerde ruimte, met kriskras geparkeerde auto’s omheen een ruig middenveld. Het heeft plaatsgemaakt voor een verzorgde inkompartij die een perfecte overgang vormt naar het omliggende adembenemende landschap, met onder meer relicten van de oude slotgracht.

Het domein Pietersheim in Lanaken, ruim 40 hectare groot, is geselecteerd als een van de vijf poorten tot het nationaal park Hoge Kempen. In het kader van het landschapsbeheerplan heeft het ontwerpbureau in 2005 een structuurvisie ontwikkeld over hoe het huidige domein op een gefaseerde manier kan worden omgevormd tot een herkenbare en boeiende toegang voor het grootste natuurpark van Vlaanderen. De visie is gebaseerd op de centrale positie van het domein Pietersheim ten opzichte van het nationaal park aan de ene zijde (de westzijde) en de Maasvallei aan de andere (de oostzijde), en dit zowel op recreatief als op ecologisch vlak.

Centrale as

De belangrijkste structurele ingreep uit de structuurvisie is de introductie van een nieuwe centrale as, van oost naar west dwars doorheen het domein. De bedoeling van deze as is om alle activiteiten binnen het kasteeldomein Pietersheim eenvoudig te verbinden. De nieuwe as vormt als het ware een dwarsdoorsnede van het domein, en biedt de gebruiker een beeldenreeks van alle bezienswaardigheden en hoogtepunten: open graasweiden, hoogstamboomgaarden, adembenemende perspectieven doorheen monumentale bomenrijen, de geplande renovatie van de formele kasteeltuin, de nieuwe slotgracht met monumentale poort, de gerestaureerde ruïne van de oude waterburcht met infocentrum, bossen, de kinderboerderij met speeltuin, een nieuwe uitkijktoren en het eigenlijke nationaal park.

Het meest storende element voor deze nieuwe centrale as is het autoverkeer van bezoekers, dat tot voor kort in het volledige domein toegelaten was. Verspreide parkeerplaatsen doorheen het domein, onder meer aan de voorzijde van het kasteel, creëerden er conflicten met fietsers en voetgangers.

Nieuwe ontsluiting

Via gerichte ingrepen en uitwerkingen wordt de toekomstvisie voor het domein Pietersheim geconcretiseerd en zal de centrale as stilaan vorm krijgen. De vernieuwde ontsluiting van het kasteel Pietersheim, dat wordt uitgebaat als hotel en restaurant, en de herinrichting van het voorportaal is één van de voorziene acties.

In functie van een optimale beleving van de omgeving van het kasteel is resoluut geopteerd om de kriskras geparkeerde auto’s in de ongedefinieerde ruimte voor het kasteel te verwijderen. Dit resulteert in een volledig nieuwe ontsluiting van het hotel-restaurant. Waar voorheen elke bezoeker zijn wagen vlak aan de entree parkeerde, is in de nieuwe situatie uitsluitend nog het voorrijden van de hotel- en restaurantgasten mogelijk. Zij worden voor de deur afgezet waarna de auto’s terugrijden naar de daarvoor bestemde parking enigszins verscholen door Rhododendronmassieven aan de rand van de kasteeltuin. Bij het verlaten van het hotel-restaurant worden de auto’s opnieuw voorgereden om de gasten op te pikken. Het af- en aanrijden wordt geregeld met een eenvoudig verdwijnpaaltje dat vanuit de receptie van het hotel wordt bediend. Het voorportaal is hierdoor autovrij, met uitzondering van de hulpdiensten en leveranciers.

Strakke ellips

De inrichting van het voorportaal is helder en eenvoudig, en sluit hierdoor perfect aan bij de neoclassicistische architectuur van het kasteel. Een strak vormgegeven ellips, afgeboord met cortenstaal en omgeven door een breed pad in maasgrind, organiseert het aan- en afrijden van de hotel- en restaurantgasten. De paden naar de entree, de parkeerplaats, de achterliggende formele tuin en de aangrenzende burchtruïne zijn uitgevoerd in getrommelde gebakken kleiklinkers. Eveneens is een kleine lift geïnstalleerd die de verhoogde entree toegankelijk maakt voor minder mobiele personen.