Home>Project>Piétro, Sint-Jans-Molenbeek
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Piétro, Sint-Jans-Molenbeek


Piétro is een netwerk van voetgangerswegen in het historische centrum van Sint-Jans-Molenbeek. De ondergrond van de wandelpaden werd aangepakt, er kwamen punctuele interventies in de publieke ruimte zoals straatmeubilair en verlichting. De realisatie past in het duurzame wijkcontract Cinema-Bellevue en sluit aan bij het autovrij maken van het hoofdplein van de wijk. 

Het wijkcontract Cinema-Bellevue moet het historische centrum van Sint-Jans-Molenbeek doen heropleven. In het kader van het wijkcontract en een mobiliteitsstudie lanceerde de gemeente Molenbeek een ambitieus project om de straten veiliger te maken voor zachte weggebruikers. Dat resulteerde in het autovrij maken van het hoofdplein van de wijk en in een verbinding van trage wegen in de vorm van een bewandelbaar metroplan. Dat laatste project werd Piétro gedoopt, een samentrekking van piéton (voetganger) en métro (metro). De inspiratie kwam van een gelijkaardig project in Beaumont.

Zes piétrolijnen

Het project kwam in samenwerking met zoveel mogelijk mensen tot stand. Er werden werkgroepen, publieke overlegmomenten en wandelingen georganiseerd met bewoners, verkozenen, verenigingen en gebruikers van de wijk. Deze aanpak hielp het ontwerpbureau om de behoeften en eisen van de bevolking te identificeren en om referentiepunten, erfgoed, parken en belangrijke diensten in de verf te zetten. De input van gebruikers heeft geleid tot zes gekleurde lijnen die de hoofdassen van het historische centrum van Molenbeek representeren. Het zijn de piétrolijnen van het project.

Vier interventies

Het ontwerp bestaat uit vier belangrijke interventies. Eerst werd de ondergrond van de wandel- en fietspaden geëgaliseerd en veiliger gemaakt voor zachte weggebruikers. Ten tweede werden bestaande straatelementen zoals vierkante paaltjes gedemonteerd en op andere locaties geïnstalleerd als mijlpalen in de wijk. Op elke steen is een plan in keramiek aangebracht, in de kleur van de lijn waarop het paaltje staat. Verder is er nieuw straatmeubilair geplaatst dat het zitten, vertoeven en vooral het spelen in de publieke ruimte bevordert. Het is opgevat als speelblokken en schaaktafels. Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar beschutte ruimten voor de wijkbewoners zijn er op de as Sint-Maria meerdere luifels geplaatst. Ten slotte worden de piétrolijnen benadrukt door de vegetatie en de verlichting, als aanvullende middelen om het centrum van Molenbeek te connecteren en veiliger te maken voor zachte weggebruikers.