Home>Project>PIVO, Asse
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

PIVO, Asse


De groenomgeving van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding onderging een grondige verandering. Tussen de gebouwen zijn thematuinen aangelegd. Het achterliggend terrein is een openbaar, ecologisch landschapspark dat de bezoekers meevoert langs- en doorheen een variatie aan biotopen.

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Zellik-Relegem was vroeger een luchtmachtbasis, een enorm complex van barakken, opslagplaatsen, hangars en ateliers. In 1995 sloot de kazerne de deuren, drie jaar later kocht de provincie Vlaams-Brabant het terrein. Ze bouwde er een vormingscentrum uit voor overheidspersoneel. De voorbije jaren werden de infrastructuur en groenomgeving (19 ha) van het PIVO aangepakt, met aandacht voor de geschiedenis van het terrein als legerbasis.

Thematuinen

Het projectgebied wordt ontsloten door een centrale, groene inkomboulevard die vrij strak en geometrisch (militair) vormgegeven is. Hij geeft toegang tot de verschillende loodsen en het hoofdgebouw. De infrastructuur rond deze gebouwen is afgestemd op de opleidingen voor politie en brandweer die er plaatshebben (brandplaat, oefenterrein enzovoort).

Tussen de gebouwen en als start van de ecologische wandelroute zijn thematuinen aangelegd. Een slingerend wandelpad doorsnijdt achtereenvolgens een bessen-, bijen-, vlinder- en moerastuin. In de voegen van de verharding (hergebruik betonplaten) groeien bloemrijke planten. Geometrisch opgestelde schanskorven, subtiel verwijzend naar de schanskorf als onderdeel van militaire fortificaties, scheiden de thematuinen van elkaar.

Vele biotopen

Het achterliggend terrein is opgevat als een openbaar, ecologisch landschapspark, ingericht volgens de principes van harmonisch park- en groenbeheer en de beleidsnota van de provincie Vlaams-Brabant betreffende het bevorderen van de biodiversiteit. Een educatief wandelpad leidt de bezoeker langs- en doorheen een variatie aan biotopen.

Er is een water- en landbiotoop voor amfibieën. Het hemelwater van de PIVO-site wordt op ecologische wijze gebufferd (deels voor hergebruik) in grachten en open wadi’s met zacht hellende oevers, begroeid met moerasplanten. Verspreid over het terrein zijn er vogelbosjes met inheemse, vogelaantrekkende struiken- en bomenmassieven. Er is een beestentoren met nest-, schuil-, slaap- en overwinterplaats voor insecten, vogels, zoogdieren. Op het terrein is er verder een bijenhal en een insectenhotel. Er is bloemrijk grasland. Een houten vlonderpad gaat door een brongebied/moeraszone. Poelen fungeren als natuurlijke buffers voor overtollig hemelwater en overtollig bluswater van de brandweeroefeningen in het Vuurhuis.

In de noordwestelijke hoek van het terrein bevindt zich een panoramaplatform met uitzicht over het hele park en de wijde omgeving.