Home>Project>Poort Averbode, Scherpenheuvel-Zichem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Poort Averbode, Scherpenheuvel-Zichem


De omgeving rond de abdij van Averbode is een van de toegangspoorten tot het gebied de Merode. Een eigentijdse inrichting en een landschappelijke opwaardering zorgen ervoor dat de poort haar functie van hedendaagse onthaalzone ten volle kan waarmaken. Bezoekers worden er in alle comfort onthaald, de natuurlijke en recreatieve draagkracht zijn er in balans.

Voor veel mensen is een bezoek aan de site van de abdij van Averbode, met de alom gekende ‘Lekdreef’, een echte traditie. De site ligt aan de rand van het natuurgebied Averbode Bos en Heide, dat na de herinrichting (tussen 2006 en 2012) werd opengesteld voor recreanten en sindsdien veel nieuwe bezoekers aantrekt. De omgeving rond de abdij is ingericht als één van de onthaalzones of toegangspoorten tot het natuurgebied en het ruimere gebied de Merode.

Masterplan

Twee pleinen (binnen de abdij en voor de abdij) en een autovrije Lekdreef vormen de kern van het masterplan voor de inrichting van de onthaalpoort. Verkeersveiligheid en een zone die exclusief gericht is op zachte weggebruikers gaan hand in hand. Waar parkeerplaatsen verdwenen, kwamen er alternatieven, onder meer via de herinrichting van het Uitgeverijplein en de Poortbergstraat. De landschappelijke opwaardering van dreven en kapellen, het creëren van zichtassen, een veilige fiets- en wandelverbinding over de Luikerdreef richting onthaalpoort Gerhagen en een wandelontsluiting naar de kern van Averbode en afspanning Den Eik, maken het plan af.

De motor achter de inrichtingen waren de subsidies voor landinrichting. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) vervulde een belangrijke rol samen met de partners van het plattelandsproject de Merode, zoals de Stad Scherpenheuvel-Zichem en de abdij van Averbode. In hun kielzog investeerden ook private partners en andere overheden in het versterken van de onthaalfunctie van de poort Averbode.

Veel projecten

De VLM, de Norbertijnenabdij van Averbode en de Stad Scherpenheuvel-Zichem richtten via verschillende projecten de onthaalpoort in. In 2010 werd op initiatief van de abdij haar binnenplein aangepakt, met het creëren van een spiegelvijver. Het plein is weer een bestemming, mensen vertoeven er graag en lang.

In een tweede fase in 2015 werd de Luikerdreef-Heggebossenweg heraangelegd. Fietsers, wandelaars en ruiters hebben er eigen paden, met respect voor de waardevolle dreefstructuur. De herinrichting is een opwaardering van de drukke recreatieve as naar de onthaalpoort Gerhagen.

Het Uitgeverijplein volgde in 2015-2016. De vernieuwde parking biedt een alternatief voor de verdwenen parkeergelegenheid in de Lekdreef, zorgt voor een veilige verbinding met hoeve Den Eik en de begraafplaats, en voor een betere ontvangst voor bezoekers aan de abdij. De abdijwinkel en het belevingscentrum Het Moment zijn via een veilige, autovrije wandel- en fietsroute langsheen de historische abdijmuur verbonden met de abdij. Bij de herinrichting was het landschappelijke aspect belangrijk en werden waardevolle bomen behouden.

In 2014-2015 werd door het kappen en aanplanten van beuken de Kroningsdreef gerestaureerd, een van de zeven historische dreven die zich op de abdijgebouwen oriënteren. De absolute blikvanger van dit project is de trap die de Kroningskapel aan het eind van de Kroningsdreef zichtbaar en makkelijker bereikbaar maakt. De vormgeving van de trap versterkt bovendien het perspectiefbeeld vanuit de abdij. Rustplaatsen in de dreef en de omgeving van de Kroningskapel zorgen ervoor dat bezoekers uit het naastgelegen zorgcentrum en andere recreanten hier op adem kunnen komen.

In 2016 opende Het Moment de deuren, het belevingscentrum van de abdij. Met een huisbrouwerij, een kaasrijperij, een bakkerij en een abdijwinkel is het op korte tijd uitgegroeid tot een nieuwe trekpleister op de site. Het zorgt ook voor nieuwe (sociale) tewerkstelling.

Sluitstuk

De herinrichting van het voorplein en de Lekdreef in 2016-2017 is het sluitstuk van de inrichting van de onthaalpoort. Het voorplein kreeg dezelfde granietverharding als het binnenplein van de abdij. Op lange banken van verschillende hoogtes kunnen bezoekers in alle rust een ijsje likken. De inrichting van het plein herstelt de linken met de omliggende dreven, die georiënteerd zijn op het midden van de toegangspoort naar de abdij. Belangrijk is het herstel van de Lekdreef, na een vitaliteitsonderzoek van de bomen en een uitgebreid vleermuizenonderzoek om de impact van de herinrichting op boombewonende vleermuizen te beperken. Het autovrij maken past helemaal in het concept van het dreefherstel. De Lekdreef is een brede as waar voetgangers, fietsers, ijskarretjes en bomen hun plaats vinden.

Huisstijl

De inrichting van de Poort Averbode heeft de site van de abdij en haar directe omgeving getransformeerd in een zone waar bezoekers in alle comfort onthaald worden. Veilig en plezierig recreëren voor iedereen staat voorop, gecombineerd met een vlotte bereikbaarheid met de fiets en de auto. Het herstel van de dreven, het verbeteren van de paden en de restauratie van de omgeving versterken de landschappelijke structuur en beleving. In alle projecten is de huisstijl de Merode gebruikt, die zorgt voor uniformiteit.

In de toekomst staan het verfraaien van het Mariapark en de restauratie van de Kroningskapel op het programma.