Home>Project>Rebry, Izegem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Rebry, Izegem


De Rebry-site, palend aan het sport- en recreatiedomein De Krekel aan de rand van het centrum van Izegem, werd in 2015 aangekocht door de stad met de bedoeling ze in te richten als groene speelzone voor de jeugd. De ruïne van de voormalige bezemfabriek kreeg een nieuwe invulling als polyvalente groene ruimte en plek waar allerhande recreatieve en socio-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.

Het ontwerp voor de oude bezemfabriek past in een masterplan voor de gehele site en het aanpalende sport- en recreatiedomein De Krekel. Het masterplan ordent de site concreet middels een overkoepelende structuur van dreven en ligusterhagen, die geleiden en de herkenbaarheid versterken. Deze hagen en bomenrijen vormen als het ware de ruggengraat van het hele recreatiedomein, waarmee de site groener maar vooral leesbaarder wordt. Tegelijk wordt dankzij het masterplan ook de zone achter de fabriek ontsloten, hetgeen van bijzonder groot belang is voor de doorwaadbaarheid en de bereikbaarheid van het speelterrein.

Kloppend hart

Het concept van de ontwerpers ging uit van het gedeeltelijk vrijwaren van de burelen van de bezemfabriek. Ze werden gered van de sloop en opengewerkt, en vervullen nu een functie voor de jeugddienst. Ook een deel van de spanten van de loods zijn behouden en in ere hersteld, als reminiscentie van het verleden, maar ook als functionele kapstok om luifels, klimplanten, speeltoestellen of boomhutten aan te koppelen. Het is een cascostructuur die de plek identiteit verleent, zonder als element zelf dominant aanwezig te zijn. Deze plek vormt vandaag het kloppende hart van de site waar heel wat buurtactiviteiten doorgaan zoals buurtfeesten, marktjes, barbecues.

Groene oase

Een ander belangrijk structurerend element dat de site aaneenrijgt, is een dreef langsheen de Leest die de hele achterliggende wijk rond de Europalaan verbindt met het sport- en recreatiegebied. Twee vliegen in één klap: ze werkt als ontsluitende as en organiserend element voor alle functies die eraan gekoppeld zijn, zoals het achterliggende speelbosje.
Via twee toegangen kunnen buurtbewoners wandelen naar het zonnige park en de speeltuin onder de luifel. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten in een groene oase. Bomen, heestermassieven en groene speelheuvels wisselen elkaar af. Enkele bomen zorgen voor schaduw en een natuurlijke overgang tussen speeltuin en speelbos. In het oog springt verder het decor in de vorm van de lange graffitimuur die in samenwerking met de jeugddienst tot stand kwam. De omvangrijke speeltuin voor kleine en grote kinderen wordt sinds de opening intensief gebruikt. De hondenweides van de hondenschool werden in het plan geïntegreerd. Op het moment dat de poortjes van de weides openstaan, kunnen ook andere gebruikers hiervan profiteren.

Gemeenschap als elementaire factor

Bij de herinrichting van de destijds gefragmenteerde site wilde de stad dat er verschillende doelgroepen zouden terechtkunnen. Onder meer sportclubs, jeugdbewegingen, buurtbewoners, de boogschuttersclub en hondenvereniging De Natte Neus nemen allen een hap van de koek. Om dit alles in goede banen te leiden en een duidelijk beeld te krijgen van alle behoeftes was er een continue dialoog met alle betrokkenen die mee het programma bepaalden op meerdere buurtvergaderingen. De gemeenschap was cruciaal voor het creëren van draagvlak en het inrichten van de site naar ieders tevredenheid. Dit leidde tot consensus en een plek van de buurt, niet voor de buurt.