Home>Project>Regenboogtuin, Kortrijk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Regenboogtuin, Kortrijk


Een alternatieve openbare ruimte

In de zomer van 2009 werd op de site van een verlaten schooltje in Kortrijk de Regenboogtuin gecreëerd. De tijdelijke tuin was een onderdeel van het festival Secret Gardens en een alternatieve groene en openbare ruimte voor de bewoners van de wijk Overleie.

Tijdens het festival Secret Gardens werden tien locaties in Kortrijk omgetoverd tot tijdelijke tuinen. De Regenboogtuin was er één van. Door het betuinieren van een verloren en verloederde ruimte en het toevoegen van een tijdelijke ‘laag’ ontstond een nieuwe inspirerende stadstuin die geënt is op zijn oorsprong en evolutie, maar tegelijk verrassend, fris en vernieuwend oogt. Naast één van de tien locaties van Secret Gardens was de Regenboogtuin ook een nieuwe tijdelijke tuin voor de buurt Overleie, waar groene ruimte schaars is.

Milieus en atmosferen

Het schooltje De Regenboog in de Kortrijkse buurt Overleie ging tien jaar geleden dicht. Op de site kreeg de natuur vrij spel. Een omheining die alle bezoekers bande, in combinatie met een minimaal onderhoud, zorgde voor een rijke spontane begroeiing naast de bestaande gecultiveerde beplanting. Deze evolutie resulteerde in een rijke diversiteit aan milieus, gaande van open stenige ruimtes, over halfopen grasland met bomen, tot bizarre wilde borders met gecultiveerde inslag of een polygonumbosje. Deze diversiteit aan milieus en atmosferen -idyllisch, surrealistisch, banaal, dreigend, overvloedig, onlogisch, speels– prikkelde de ontwerper om de site aan te pakken in het kader van Secret Gardens en was de leidraad voor het ontwerp en de realisatie van de tuin.

Door het betuinieren van de ruimte werden de verschillende milieus duidelijker en explicieter gemaakt. Door op te schonen, te snoeien, te maaien, te wieden, te selecteren, te harken, of simpelweg niet aan te raken, werden ze uitgezuiverd en werd hun eigenheid explicieter. Tegelijk brachten de ingrepen structuur in de ruimte. Op die manier werd de aanwezige vegetatieve rijkdom afgestoft en opgepoetst en tot een nieuw samenhangend geheel geboetseerd.

Geknipte mannetjes

De ingrepen volstonden niet om het brede publiek dat Secret Gardens bezoekt, te verrassen en te plezieren en hen te laten vertoeven op deze plaats. Het tijdelijke, innovatieve en feestelijke karakter dat inherent is aan het festival ontbrak nog. Een laag van windschermen in de vorm van ‘geknipte mannetjes van papier’ zorgde voor deze extra toets.  Deze kleine mannetjes leidden de bezoeker doorheen de tuin, brachten nieuwe perspectieven en belevingen, en zorgden voor een frivole toets. Ze sloten naadloos aan bij de context en de historie van de site waar eens een school was.

Levende stad

Bij de realisatie van de tuin werd een beroep gedaan op de buurtbewoners.  Iedereen werd uitgenodigd om mee te helpen bouwen aan de tuin. Er kwam heel wat respons. Er werd hard gewerkt en in korte tijd was de buurt op de hoogte van het bestaan van de tuin. Het was ook op vraag van de bewoners dat een grote zandbak en een petanqueveldje werden aangelegd.

Ondertussen werden er heel de zomer van 2009 feestjes en barbecues georganiseerd. De tuin werd feestelijk geopend met de buurtbewoners, gezinnen uit de buurt hielden er kleine feestjes, en ook de karavaan van Summerscreen -een organisatie die spontane feestelijkheden organiseert met picknick, animatie, filmvoorstellingen in open lucht- streek neer in de tuin.

Op deze manier kreeg de buurt Overleie voor minstens één seizoen een frisse, frivole, groene en sterk sociaal getinte tuin.

De Regenboogtuin is een voorbeeld van de stelling van de ontwerpers dat er naast de traditionele openbare ruimte van parken, pleinen en straten, een alternatief circuit van openbare en semi-openbare ruimte kan bestaan. Een circuit van ruimtes die voor korte of middellange termijn op een creatieve manier en met een aangepast budget ingevuld worden, waardoor de stad leeft en constant van mimiek verandert.