Home>Project>Dorpskern Rijmenam, Bonheiden
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dorpskern Rijmenam, Bonheiden


De herinrichting van haar kern bewijst dat Rijmenam op duurzame wijze dorp kan zijn met een kwalitatieve leefomgeving en een prachtige beeldruimte. De dorpsbewoners zijn blij met het resultaat. Rijmenam is weer de parel aan de Dijle.

Al meer dan een millennium is Rijmenam een bijzondere plek in de schilderachtige Dijlevallei, een dorpskern omringd door waardevolle landschappen. Vóór de heraanleg was Rijmenam een transitgemeente met veel passage. Een dorpskern moet echter een plaats zijn voor ontmoeting, een centrum waar de leefkwaliteit vooropstaat. Onder toezicht van het team Vlaams Bouwmeester werd een ontwerpteam aangesteld voor het beeldkwaliteitsplan en de heraanleg van het centrum. De uitgangspunten waren een duurzame leefomgeving en een verbeeldende plek waar het dorpse karakter voelbaar is. De beeldkwaliteit voor het centrum vertrekt vanuit de verankering van Rijmenam in de waardevolle open ruimte van de Dijlevallei. De inrichtingsvisie is gericht op het herwaarderen van dit Dijlelandschap, het voelbaar maken van het dorpse karakter aan de oevers en het versterken van het herkenbare en prachtige dorpsgezicht.

Zachte mobiliteit en beleving

Het volledige handelscentrum is vernieuwd. Straten en pleinen zijn heringericht met de focus op zachte mobiliteit en beleving. Er is veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatrobuustheid. De herinrichting loopt van de Lange Dreef en het Stationsplein, een hip klimaatplein met een bovengrondse wadi, naar het kleurrijke Gemeenteplein en verder naar de Dijleweg. Ook de schoolomgeving met de Kloosterstraat, de Sint-Elooisweg en het Kloosterplein met zijn speeltuin en ondergrondse wadi maken deel uit van de herinrichting. De Brugstraat en de Amerstraat zijn heraangelegd tot aan de oevers van de Dijle.

Bonte weelde

Nieuwe groenstructuren versterken het landschap. Vertrekkend vanaf het dal vloeien ze subtiel het dorpscentrum binnen. Een doorgedreven en strategische groenvisie schept nieuwe omstandigheden, sfeer en een aangename leefomgeving. Door op een zorgvuldige manier de beplanting te kiezen, geënt op de plek, wordt iedere locatie anders beleefd. Per straat is gezocht naar typerende groenstructuren en kleuren. De focus lag op biodiversiteit en een natuurlijke, ecologische en bijenvriendelijke beplanting. Het is een plantengemeenschap geworden van bonte weelde met verschillende soorten wuivende grassen en vaste planten in een enorme afwisseling. Daarnaast is gekozen voor sterke, robuuste, droogteresistente structuurplanten die rijk en lang bloeien met veel variatie in bladvorm, textuur en bloeiwijze.

Water en groen

De Lange Dreef die door haar lengte en handelszaken terecht als hoofdstraat wordt aangevoeld, is opgewaardeerd en kreeg een hoogwaardige structuur. De pleinen en de groenaanleg bepalen het ritme van de straat. Het Gemeenteplein loopt nog even door achter het plein aan Café Spek, met bomen en bloeiende heesters. Daar voelt de bezoeker reeds het nieuwe groene lint en de sfeer als opstap naar het Stationsplein. Dat plein is uitnodigend vanuit het shared-spaceprincipe en zet spontaan aan tot het drinken van een glas onder de bomen. Het Stationsplein is een hedendaags, duurzaam klimaatplein waar water centraal staat. Een grote wadi met flauwe oevers is een speelplek en een plek om leuk te vertoeven. Het plein is gerealiseerd in kassei met open voeg. Bomen zorgen voor structuur. Langdurige droogteperiodes zoals de voorbije zomers doen het bewustzijn voor het belang van hemelwater toenemen. Planten en bomen nemen de warmte op en zorgen voor meer schaduw, ze verdampen water waardoor verkoeling ontstaat. Die verkoelende werking werkt enkel als er voldoende water aanwezig is.

Kasseien met open voeg

Ook de Sint-Maartensberg en het Kloosterplein kregen een verharding van kasseien met open voeg op een waterdoorlatende fundering om het regenwater in de bodem te laten infiltreren. Een opgevoegde kasseiverharding reageert als een betonplaat, hier zijn de voegen opgevuld met zand en split in plaats van cement. Gezaagde kasseien met open voeg reageren als een natuurlijke bodem: waterdoorlatend, geluiddempend en temperatuurregulerend. De oude kasseien in Belgische porfier waren verborgen onder asfalt. Door ze te verzagen kon de oorspronkelijke verharding ter plekke worden hergebruikt.