Home>Project>Rijsblokpark, Schilde
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Rijsblokpark, Schilde


In 2006 kon de gemeente een deel van een particuliere parktuin aankopen. Het verwaarloosde parkgebied is het mooie, openbare Rijsblokpark geworden vlakbij het centrum van Schilde. Natuurbehoud stond voorop bij de heraanleg. Alle constructies zoals fiets- en wandelpaden werden gerealiseerd door middel van boom- en wortelvriendelijke technieken.

Het Rijsblokpark grenst aan de Rijsblokstraat in het centrum van Schilde. In het archief valt de naam Rijsblok voor het eerst in 1595. Hij zou afgeleid zijn van rijshout, wat de verzamelnaam is voor staken en tenen van veelal wilgenhout die oorspronkelijk werden geoogst in de grienden langs de rivieren en in de Biesbosch. De (arme) grond hier zou vroeger ook effectief gebruikt zijn voor het oogsten van takken die dan onder meer als brandstof werden gebruikt.

In de meer recente geschiedenis maakte het huidige Rijsblokpark deel uit van een grote particuliere parktuin die in onbruik was geraakt en er wat verwaarloosd bij lag. Kenmerkend aan de site is dat ze zowel natuurlijke, bosachtige kenmerken vertoont als gecultiveerde parkelementen. In 2006 kreeg het gemeentebestuur van Schilde de gelegenheid om een deel van dit terrein, 7155 m2 groot, aan te kopen.

Bomenbeschermingsplan

Bij de opmaak van de herinrichtingsplannen voor het park koos het bestuur volgende uitgangspunten. Eén, het bos- en parkachtige gegeven blijft maximaal behouden. Twee, de functie van natuurbehoud heeft absolute voorrang op alle andere functies. Ten derde, voor zover de veiligheid gewaarborgd is, worden de natuurlijke processen zoals het behoud van dode aftakelende bomen verder gestimuleerd. Vierde uitgangspunt, het kwetsbare ‘bosmilieu’ wordt beschermd, onder meer door betreding te voorkomen. Vijf, er komt een visuele verbinding tussen het bestaande cultuurgroen rond het gemeentehuis en het meer natuurlijke groen van het Rijsblokpark. Zesde punt, er wordt een voetgangers- en fietsverbinding ontwikkeld tussen het gemeentehuis en het commerciële centrum van Schilde. Ten zevende, zachte recreatieve functies kunnen aanvullend toegestaan worden langs de wandelpaden en op termijn zijn eventueel speelelementen mogelijk. Ten slotte heeft het park een voorbeeldfunctie en is het een educatief project waarbij alle constructies zoals de wegen gerealiseerd worden via boom- en wortelvriendelijke technieken.

Een gespecialiseerde boomverzorger werd uitvoerig geraadpleegd in zowel de plannings- als de uitvoeringsfase. Een compleet bomenbeschermingsplan maakte integraal deel uit van het bestek zodat de aannemer wist hoe hij tewerk moest gaan om de bomen maximaal te vrijwaren van schade.

Zwevende paden

Het verwaarloosde parkgebied is een mooi openbaar park geworden waar het rustig toeven is vlakbij het drukke centrum van de gemeente. Er kwam een veilige verbinding voor de zachte weggebruiker tussen het gemeentehuis met bibliotheek en het commerciële hart van Schilde langs de Turnhoutsebaan. Duurzaamheid en toegankelijkheid waren de basis voor de inrichting van het park, zowel wat de materialen als de werkwijze betreft.

Bijzondere aandacht ging naar de bescherming van de boomwortels tijdens de aanleg. De wandel- en fietspaden in het park zijn zwevend aangelegd door gebruik te maken van  puntfunderings- en schroefpaalfunderingstechnieken om beschadiging van de boomwortels tot een minimum te beperken. Aan de rand van het perceel werd een 3,5 meter brede doorsteek in zwevende betonplaten gerealiseerd voor fietsers en voetgangers. Deze zware constructie wordt gedragen door gegalvaniseerde staalprofielen die per draagpunt gefundeerd zijn in een ter plaatse gegoten minimale betonsokkel. Voor enkele bomen zijn uitsparingen in de op maat gemaakte betonplaten aangebracht zodat ze verdere uitgroeimogelijkheden krijgen.

De staalprofielen fundering werd boven het pad verder uitgewerkt om een poorteffect te creëren. De sfeervolle verlichting die verwerkt zit in deze stalen pergola past volledig binnen het project.

Toegankelijk park

In het park zijn verschillende wandelwegen gerealiseerd, gelijkgrondse paden in halfverharding en zwevende vlonderpaden uitgevoerd in WPC (wood-plastic composite). Dat is een mengeling van gerecycleerd plastic en houtvezels. Door de samenwerking met het Centrum voor Toegankelijkheid is het park ook volledig toegankelijk voor personen met een handicap.

Natuurlijke lijnvormige structuren ontbraken in het vroegere park. Daarom heeft de ontwerper verschillende schanskorven voorzien. Door het monteren van een zitafwerking op enkele van deze schanskorven en het plaatsen van zitbanken wordt de bevolking uitgenodigd om even te verpozen in deze kleine groene long in het centrum van Schilde.