Home>Project>Rik Wouterstuin, Mechelen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Rik Wouterstuin, Mechelen


Ondanks het feit dat Mechelen omringd is door een aantal belangrijke natuurreservaten is er een belangrijk tekort aan parken en publieke tuinen in de historische binnenstad en de 19e eeuwse woongordel. Als antwoord hierop werd in 2013 gestart met de opmaak en uitvoering van een masterplan Tuinen en Parken. De Rik Wouterstuin is één van de eerste realisaties die voortvloeien uit dit masterplan.

De Rik Wouterstuin is een kleine stadstuin die op 29 mei 2016 werd geopend. De tuin is een ode aan de vliet en aan Rik Wouters. Rik Wouters (Mechelen, 1882 – Amsterdam, 1916) stamt uit een familie van Mechelse houtsculpteurs. Leeuwenkopjes voor kasten maken, ruilt hij snel in voor ‘huiselijke zorgen’ en kleurige landschappen en portretten. Vanaf 1912 breekt hij artistiek door met zijn schilderijen en beelden waarin hij speelt met licht en kleur. In de tuin werd een vlietje weer opengelegd: een lange vijver verbeeldt de oude loop van de vliet. Naast de vliet is een speelzone voor jonge kinderen voorzien, met daarin enkele kleine speelelementen. Achterin de tuin is een verblijfsplek met een beeldentuin met daarin replica’s van beelden van Rik Wouters. Stadsartiest Gijs Vanhee bracht een muurschildering aan op de tuinmuur achter de vliet, geïnspireerd op het werk van Rik Wouters.

Onderdeel van een groter geheel: tuinen- en parkenplan

Ondanks het feit dat Mechelen omringd is door een aantal belangrijke natuurreservaten, is er een belangrijk tekort aan parken en publieke tuinen in de historische binnenstad en de 19e eeuwse woongordel. Als antwoord hierop werd in 2013 gestart met de opmaak en uitvoering van een masterplan Tuinen en Parken dat het Mechelse stadsbestuur vastgelegd had in hun algemeen beleidsprogramma 2013 – 2018. De Rik Wouterstuin is één van de eerste realisaties die voortvloeien uit dit masterplan. Met dit Tuinen- en Parkenplan wil het stadsbestuur daarnaast niet alleen nieuwe parken en tuinen aanleggen, maar ook bestaande parken versterken of niet-toegankelijke parken op bepaalde momenten open stellen. Er wordt ook aandacht besteed aan speelbossen en volkstuinparken.

Terug zichtbaar maken van de Vliet

De Rik Wouterstuin ligt ten noorden van de Dijle in het gebied waar in het verleden getijdenstromen vrij spel hadden en er tal van vlieten zijn ontstaan. Achter de woningen van de Rik Woutersstraat ligt een van die vlieten: de Melaan. Deze vliet werd gedempt en in gebruik genomen als parkeerplaats. De verblijfskwaliteit van de ruimte is daardoor verloren gegaan.De ontwerper combineert in dit project de realisatie van de binnentuin met het zichtbaar maken van de verdwenen vliet. Om biologisch evenwicht te krijgen in de vliet, werd een zone met waterplanten (o.a. Iris pseudacorus, Nyphaea ‘Marlicacea’, Ranunculus lingua ‘Grandiflora’) ingericht.

Materialen

Het materialenpalet van de Rik Wouterstuin sluit nauw aan bij het palet van de binnenstad van Mechelen.
De verhardingsvlakken aan de toegangen worden bestraat met het granietmengsel zoals in alle heraangelegde straten in de Mechelse binnenstad te vinden is. Het netwerk van paden en plekken in de tuin zijn een combinatie van zandkleurig beton en zandkleurige granietkeien.
De kades van de vliet en de loopzones boven de vliet zijn gematerialiseerd volgens de principes en materiaalkeuzes die in het verleden reeds toegepast werden in andere vlietenprojecten in de Mechelse binnenstad.
In de tuin is een zone voorzien met banken om in de luwte van de binnenstad te verblijven. Er zijn zowel banken met rugleuning als zonder rugleuning geplaatst. In deze zone heeft een bronzen geut van een buste van de hand van Rik Wouters een centrale plek gekregen in de tuin.
In het gras staan een aantal kleine speeltuigen voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 6 jaar.
In de plantenborder worden een hoogstamboom (Magnolia x soulangeana) en enkele meerstammigen (Prunus subhirtella ‘Autumnalis rosea’, Syringa vulgaris ‘Sensation’ en ‘Katherine Havemeyer) voorzien, naast vaste planten en grassen (waaronder Persicaria amplexicaulis, Geranium macrorhizum, Hydrangea anomala ssp ‘Petiolaris’ en Calamgrostis varia). Er is gekozen voor veel variatie in bloei en geur gedurende de verschillende seizoenen.
In het gazon zijn ook zones met bolgewassen opgenomen (Crocus verus ‘Grand Maitre’, Crocus biflorus ‘Puroty’ en Allium sphaerocephalon).

De nieuwe standaard

De Rik Wouterstuin stelt de nieuwe standaard voor Mechelen wat betreft de inrichting van de groene en blauwe stad van de toekomst, met veel identiteit, als ontmoetingsruimte en met een hoge leefkwaliteit.