Home>Project>Ringfietspad, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Ringfietspad, Antwerpen


Het Ringfietspad in Antwerpen is gelegen net buiten de Antwerpse ring in een erg stedelijke omgeving. Omwille van de nabijheid van veel en druk autoverkeer en lawaaihinder, vormt het traject een welkom groen alternatief voor voetgangers en fietsers die zich in en rondom Antwerpen willen verplaatsen.

Functioneel

Het pad kan gebruikt worden door voetgangers en fietsers. Vooral voor fietsers vormt het een mooi alternatief als verbindend traject. Zij kunnen de vele kruispunten en verkeerslichten vermijden die je in het reguliere verkeer tegenkomt. Het traject is goed verlicht en vertakt op vele plaatsen met nabijgelegen woon- en werkzones en invalswegen. Ter hoogte van de Brilschans is een voetgangers- en fietsersbrug voorzien. Via deze brug kunnen de voetgangers en fietsers ongestoord de R1 kruisen. Kwaliteitsvolle ledverlichting biedt op donkere momenten een goede zichtbaarheid en langsheen het traject werd overzichtelijke signalisatie geplaatst.

Groen

Het traject is volledig ingebed in een groen kader. Tussen de Antwerpse ring en het Ringfietspad zorgt een natuurlijke groenbuffer ervoor dat de ring nauwelijks zichtbaar is. Houtkanten, struweel- en boomgroepen versterken de natuurwaarden. Het nabijgelegen natuurgebied ‘Brilschans’ wordt beheerd door Natuurpunt. Door specifiek beheer en een aantal gerichte ingrepen (water) is men er in geslaagd de soortendiversiteit te vergroten. De graskanten naast het fietspad worden slechts gemaaid over een breedte van één meter. Hierdoor blijft het pad vrij van begroeiing, maar kan het groen buiten deze strook natuurlijker ontwikkelen.

Beleving

Het ringfietspad vormt een groene oase in een verstedelijkte omgeving en is als dusdanig waardevol voor fietsers en wandelaars. De groeninfrastructuur zorgt ervoor dat fijn stof van de ring tegen wordt gehouden en het zicht op de ring afgeschermd wordt, wat zowel de gezondheid als de mentale rust van de zachte weggebruiker ten goede komt. De aanwezigheid van woongebieden, parkgebieden en volkstuintjes zorgen voor een gevoel van nabijheid en veiligheid.