Home>Project>Robuuste centrumplek, Wachtebeke
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Robuuste centrumplek, Wachtebeke


De gemeente Wachtebeke werkt aan een ambitieus plan voor de versterking van haar dorpskern. Met de realisatie van het Dokter Jules Persynplein is de eerste fase van de vernieuwing succesvol afgerond. Waar voorheen een ongedefinieerde ruimte het beeld bepaalde en het functioneren beperkte, is het plein vandaag een veilige schoolomgeving, een levendig marktplein en een groene parking.

Het totaalplan voor de kernversterking neemt de structuur van de publieke ruimte van Wachtebeke als uitgangspunt en verbindt in één beweging het kerkplein, de dorpsstraat en het Dokter Jules Persynplein. De centrumfiguur die hierdoor ontstaat, maakt het mogelijk de gewestweg te hertekenen en maximale aandacht te besteden aan de verblijfskwaliteit in de publieke ruimte. Het definiëren van het centrumgebied heeft als bijkomend voordeel dat eenvoudiger prioriteiten kunnen worden gesteld inzake verdichting en handel, haltes voor openbaar vervoer, verkeersregimes en parkeren, landschappelijke inrichting en de zachte verbindingen met het omliggende woonweefsel en het recreatieve netwerk.

Coherente visie

Voor de volledige centrumfiguur is een plan opgemaakt met een coherente visie op verkeer, verblijf, groen en materialisatie. De vormgeving van de publieke ruimte en de wegenis zorgt voor een evenwicht tussen een gegarandeerde (vertraagde) doorgang van het verkeer enerzijds en een inrichting als attractieve verblijfsruimte anderzijds. De bundeling van beide rijrichtingen en het woonerfprincipe op het plein minimaliseren de impact van het verkeer. Het schakelen van de publieke ruimtes en het voorzien in voldoende zitgelegenheid, fietsparkeergelegenheid en bomen verhogen de verblijfskwaliteit. Een uniforme meubilairstrip – waarin alle stadsmeubilair is verzameld – structureert en linkt de verschillende publieke ruimtes.

Landschappelijke inrichting

Enkele belangrijke gemeenschapsfuncties zoals de politie, het Cultuurhuis, een school en de bibliotheek liggen aan het Dokter Jules Persynplein. Er zijn ook heel wat handelszaken gevestigd. Daarnaast is er de wekelijkse markt en het jaarlijkse dorpsfeest. Al deze functies die het dynamische dorpsleven kenmerken, genereren zowel overdag als ’s avonds piekmomenten van gebruik. Observaties en analyses maakten duidelijk dat het plein geen functionele of kwalitatieve publieke ruimte was, dat evidente looplijnen ontbraken en dat 30 procent van de parkeerplaatsen onderbenut was. Daarenboven domineerden het parkeren en de verouderde groeninrichting het beeld. Het plein had ook niet de eigenschappen van een klassiek centrumplein door het ontbreken van echte wanden. De ontwerpers zagen de mogelijkheid om het een landschappelijke inrichting te geven, waarin de verschillende programma’s (verblijven, parkeren, groen, ruimte voor evenementen) worden samengebracht. Een opgave waarbij de sleutel tot succes een geïntegreerde benadering was en waarbij de verschillende elementen nauwkeurig in elkaar werden gezet. Een opgave ook om het plein zo vorm te geven dat het louter functionele nut werd overstegen.

Pleinruimte en parkeerzone

Het ontwerp voor het plein maakt een opdeling tussen de open, minerale pleinruimte en de landschappelijk ingerichte parkeerzone. De open pleinruimte is doelbewust vrijgehouden van obstakels in functie van de markt en evenementen, en verbindt de school met de dorpsstraat waardoor tegelijk een veilige schoolomgeving ontstaat. De configuratie van de groene parkeerzone schakelt groenheuvels en parkeerveldjes ritmisch naast elkaar, waardoor het beeld te allen tijde groen blijft. Een boordsteen omhuld met cortenstaal lijnt de groenheuvels af. Op de heuvels is een raster van esdoorns en lindes aangeplant. De landschappelijk ingerichte parkeerzones zijn op die manier door een stevige dwarse geleding van bomen gestructureerd. Op enkele plaatsen staat een amberboom, een moeraseik of een meerstammig krentenboompje om aan de publieke ruimte enkele kleurrijke  voorjaars- en herfstaccenten te geven.

Het basiselement voor de pleinverharding is een betonstraatsteen in verschillende grijstinten. De parkeerveldjes bestaan uit betonplaten met brede, verzonken voegen. Het lijnvormige element dat de kapstok vormt voor zitbanken, verlichtingsarmaturen, vuilbakken, fietsnietjes… is in beton, hout en staal. De strakke lijnvorming van de meubilairstrip zorgt voor eenheid en geeft richting aan de robuuste centrumplek.

Het Dokter Jules Persynplein werd in december 2013 officieel geopend. Fase 2 van de aanleg (Dorp en kerkplein) wordt in 2016 aangevat.