Home>Project>Rozenwijk, Kasterlee
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Rozenwijk, Kasterlee


De Rozenwijk is een renovatieproject van een bestaande sociale woonwijk. De woningen en het openbaar domein hebben een moderne, groene en frisse aanblik gekregen. De vroeger grijze Rozenwijk is een volledig nieuwe plek waar het aangenaam wonen is. 

De Rozenwijk is een sociale woonwijk in Kasterlee die hoognodig aan renovatie toe was. Door ontharding en het inbrengen van een groenstructuur heeft deze wijk een frisse en open uitstraling gekregen. Alle woonstraten takken aan op een centrale groene as die als een verbindend lint doorheen de wijk slingert.

Groene wijk

Het groene lint doet niet alleen dienst als infiltratie- en buffervoorziening, het is ook de trage en veilige as doorheen de wijk tot aan het buurthuis. De groene as rijgt letterlijk de hele wijk aaneen en brengt de mensen samen. Hij verhoogt de globale leefkwaliteit en maakt van de wijk een aangename plek om te wonen. De integratie van een meanderend pad voor voetgangers versterkt de centrale as, die uitmondt aan het speelplein bij het buurthuis, het hart van de wijk. Zitbanken en verlichtingselementen laden de nieuwe groenzone verder op. Het groen van de centrale as is doorgetrokken in de zijstraten, met groene bermen, bomen en hagen. Hierdoor is het groen overal in het straatbeeld aanwezig. Het is de kern van het ontwerp.

Groenblauwe as

Het open buffer- en infiltratiesysteem van grachten is op een zachte en natuurlijke wijze in de blauwgroene as geïntegreerd. Wie de wijk binnenkomt, ziet meteen het grote bufferbekken dat onder de weg door stroomt en verderloopt in grachten langsheen de wegenis. De open grachten meanderen door de as en worden ondersteund door een voetgangerspad, aangelegd in beton. De diverse bomen langs de grachten komen ook terug in de zijstraten.

Beperkte verharding

De blauwgroene as wordt geaccentueerd door de rijbaan in een gele, monoliet betonverharding. Het zandkleurige materiaal sluit goed aan bij het natuurlijke karakter van de as. Ook in de rest van de wijk zijn de verhardingen zo beperkt mogelijk. Overal geldt er tweerichtingsverkeer. De straten hebben een smalle rijloper in betonstraatstenen geflankeerd door een kasseistrook voor parkeren en kruisend verkeer. Ze hebben groene bermen met haagstructuren en bomen. Door dat profiel oogt de rijbaan smal. Aan het eind van de woonstraten zijn er pleintjes om vlot te kunnen keren. De kopmuren in kasseien vormen een harmonisch geheel met de rest van de wijk. De wegenis heeft een woonerfachtige inrichting. Daarom zijn er niet overal afzonderlijke voetgangersvoorzieningen. Die zijn ook niet noodzakelijk omdat het vooropgestelde snelheidsregime lager is dan 30 km/u. Wandelpaden zijn er wel midden in de groenzones, rondom de bebouwing en in de centrale groenblauwe as.

Hergebruik van materialen

Bij de renovatie van de wijk is de bestaande riolering behouden en hergebruikt als regenwaterriolering. Deze aanpak past in het groene en milieubewuste karakter van het ontwerp. Door bestaande materialen te hergebruiken is ingezet op een circulaire aanpak.