Home>Project>Groe(n)ten uit Zellik, Zellik
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Groe(n)ten uit Zellik, Zellik


Aan de groene beekvallei van de zuidelijke dorpsrand in Zellik ging in 2014 het project ‘Groe(n)ten uit Zellik’ van start. De samentuin brengt mensen van verschillende nationaliteiten, talen en culturen samen en vergroot de sociale cohesie. De liefde voor het tuinieren is de gemeenschappelijke noemer. In 2018 krijgt de tuin een samentuinhuis.

Zellik, een deelgemeente van Asse, ligt in de schaduw van de basiliek van Koekelberg. Het is een plek waar je niet meteen veel groene open ruimte verwacht. En toch zijn er in het sterk verstedelijkte gebied dat doorsneden wordt door de R0 en de spoorlijn Brussel-Dendermonde, nog waardevolle groene ruimten langs kleinschalige vallei- en brongebieden. Op die plaatsen zijn er veel kansen om de omgevingskwaliteit te verbeteren. En dat was de hoofddoelstelling van het landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek, met als uitgangspunt de ontwikkeling van een ecologisch en recreatief netwerk tussen de verschillende groene eilanden. Door het versterken en verbinden van de verschillende openruimtekamers kan Zellik leefbaar blijven en wordt de uitdijende  verstedelijking een halt toegeroepen.

Sociale cohesie

Wetenschappelijk onderzoek toont een directe relatie tussen groene ruimte en stress. Voldoende groene ruimte is van levensbelang voor een gezonde, leefbare gemeenschap. Het doorwaadbaar maken van stedelijke gebieden voor fauna en flora is een uitdaging.  Het multifunctioneel inrichten van de resterende groene plekken kan een oplossing bieden. Voorbeelden van goed functionerende speelbossen en ecologisch beheerde parken zijn gekend. In Zellik was het de bedoeling om de natuurwaarden te combineren met  een samentuinproject. In een van de groene eilanden, in de vallei van de Maalbeek, ging in 2014 het project ‘Groe(n)ten uit Zellik’ van start. De partners Velt, RISO Vlaams-Brabant en de Gemeente Asse richtten met vereende krachten een volkstuin op. Hij brengt mensen van verschillende nationaliteiten, talen en culturen samen en vergroot de sociale cohesie. Tussen de groenten zie je er op zaterdagochtend gepensioneerden, jonge moeders van Marokkaanse en Congolese oorsprong, gezinnen met Armeens-Koerdische wortels of Syrische vluchtelingen. De liefde voor het tuinieren is de gemeenschappelijke noemer.

Investeren in mensen

‘Groe(n)ten uit Zellik’ bewijst dat vooral investeren in mensen de sleutel tot succes is. In weer en wind elke zaterdag in de tuin aan de slag gaan, samen eten, deelnemen aan  zwerfvuilacties en rondleidingen organiseren: het zijn activiteiten die bijdragen aan een positieve groepsdynamiek.  Investeren in mensen betekent ook dat de tuinders bij alle activiteiten betrokken worden en dat elke inbreng gewaardeerd wordt. ‘Groe(n)ten uit Zellik’ doet dit door een plek te bieden waar veel mag, vooral plezier maken, waar het Nederlands wordt geoefend, waar ondersteuning en vorming aanwezig zijn en waar kleine en grotere conflicten een oplossing vinden.

De lokale vrijwilligers van Velt die dit samentuinen begeleiden, werken ook samen met de scholen in de buurt en laat de kleuters meehelpen in een toontuintje. Ze leren van kinds af aan waar gezond voedsel vandaan komt. Ook het inloopcentrum van een plaatselijk CAW heeft er zijn stek om maatschappelijk zwakkere buurtbewoners regelmatig een buitenactiviteit te bieden.

Tuin met tuinhuis

De omgevingswerken waren gericht op het ecologisch herstel van de beekvallei.  Naast de aanleg van twee poelen in de laagstgelegen zone van het terrein is er veel aandacht voor het hooilandbeheer. Het grote grasland krijgt deels een schapenbegrazing en deels een extensief maaibeheer zodat dit kan ontwikkelen tot een bloemenrijk grasland. De bosrand biedt extra biodiversiteit en is een belangrijk schuiloord voor allerhande fauna. Aan de straatzijde zijn streekeigen fruitbomen aangeplant: (Schaarbeekse) kriek, mispel (Reus van Breda), peer (Beurre Hardy)…  Ook de inrichting van de publieke ruimte kreeg veel aandacht met de bouw van een nieuwe onthaalsite met nieuw bos en een smulpark met bessendragende struiken. De tuin is een plek voor alle buurtbewoners uit de hoogbouw vlakbij.

Nu de omgevingswerken achter de rug zijn, pakt de Vlaamse Landmaatschappij de bouw van een samentuinhuis aan, volledig opgetrokken uit natuurlijke materialen en met een groendak. Het tuinmateriaal zal er een plekje krijgen en er kan bij slecht weer in geschuild worden. Tegelijkertijd wordt het een buurthuis met een keukentje waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een uitvalsbasis voor wandelingen in de omgeving via de nieuw ingerichte wandelwegen. Het samentuinhuis wordt voor de groeiende dorpsgemeenschap van Zellik een poort naar de groene achtertuin.