Home>Project>Buurtpark Schansbroek, Genk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Buurtpark Schansbroek, Genk


Het buurtpark Schansbroek is een nieuwe groene schakel tussen de wijk Schansbroek en het wetenschapspark Thor Park. Het kwam tot stand na een boeiend en multicultureel participatietraject met buurtbewoners. Sinds de realisatie in 2019 wordt het intensief gebruikt. Het buurtpark maakt deel uit van de herinrichting van het hele brongebied van de Stiemer in Waterschei.

Tussen Thor Park, het wetenschapspark op de voormalige mijnsite van Waterschei, en de wijk Schansbroek is een volledig nieuwe, groene open ruimte gerealiseerd. De lay-out van het buurtpark kwam tot stand na een participatietraject met veel enthousiaste en betrokken buurtbewoners. De padenstructuur vormt het raamwerk van de inrichting. Ze maakt het niet alleen mogelijk om het gebied op een aangename en snelle manier te doorkruisen maar biedt ook de mogelijkheid voor mensen uit de directe omgeving om van een kleinere wandeling te genieten, bijvoorbeeld naar het dienstencentrum De Steymer dat aan het park grenst. Door en via de paden krijgen de verschillende parkruimtes mee vorm.

Volkstuinen

Een zone met volkstuinen is het hart van het park. Verschillende met hagen omzoomde tuinkamers, elk met eenzelfde gemeenschappelijke tuinberging, liggen rond een centrale open ontmoetingsruimte. Aan de westelijke zijde, grenzend aan het woonweefsel, wordt de open ruimte tussen de verschillende volkstuinclusters begrensd door een petanquebaan met picknickvoorzieningen en een belevingsboomgaard met een divers aanbod aan plukfruit. De zones ten noorden en ten oosten van de volkstuinen kennen een extensief beheer. In het noorden brengt de inrichting het mijnverleden van de site weer in beeld. Zo zijn de voormalige schlamm- of mijnbezinkingsbekkens er opnieuw zichtbaar en watervoerend gemaakt. Het opgepompte water uit het mijnverzakkingsgebied wordt naar deze bekkens omgeleid en krijgt een landschappelijke en ecologische functie voordat het in de Stiemer vloeit. In het oosten zorgen een extensief beheerd grasland (met een bijenvriendelijke bloemenweide, takkenrillen als schuilplaats voor fauna…) en een natuurspeelplek voor aansluiting met het aangrenzende natuurgebied. Een glijbaan vanaf het talud biedt een mooi zicht over het buurtpark. Aan de zuidelijke randen van de volkstuinen zijn er wadi‘s, om het van oorsprong vochtige gebied optimaal te draineren. De wadi’s zorgen voor een gepaste overgangszone tussen de volkstuinen en het aanpalende voetbalveld, dat ook werd heraangelegd. De schans is de laatste schakel in het geheel. Deze zeldzaam geworden 16de-eeuwse verdedigingsstructuur komt door het herstel van ringgracht en omwalling weer tot haar volle recht. Door ze te enten op het padennetwerk is ze bovendien een volwaardig onderdeel van het buurtpark.

Intensief gebruik

Het buurtpark wordt sinds zijn realisatie in 2019 intensief gebruikt door wandelaars, omwonenden, hobbytuiniers, kinderen, ouderen, werknemers van de wetenschapscampus… Uit de wandeltelgegevens blijkt een verdubbeling van het aantal gebruikers sinds de coronamaatregelen in het voorjaar van 2020 van kracht werden. Dit toont aan dat investeringen in groene, open ruimte nabij bewoning en bedrijvigheid, en in participatie, lonen. 

Groter geheel

Het buurtpark Schansbroek is een schakel tussen twee omvangrijke aaneengesloten groengebieden, het Nationaal Park Hoge Kempen en De Wijers, het ‘Land van 1001 vijvers’. De inrichting van het buurtpark past in het door de Vlaamse Landmaatschappij gedragen landinrichtingsplan Schansbroek. Dat plan maakt op zijn beurt deel uit van de landinrichting in de vallei van de Stiemer, een van de structurerende beekvalleien in het landschapspark De Wijers. Naast de herinrichting van het buurtpark werd er via dit landinrichtingsplan in het natuurgebied Schansbroek ook ingezet op natuurinrichting van het broek zelf, fiets- en wandelinfrastructuur en het hydrologisch herstel van dit door de voormalige mijnontginning verzakte en dus sterk verstoorde gebied.