Home>Project>Scheldekop, Oudenaarde
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Scheldekop, Oudenaarde


De Scheldekop van Oudenaarde bevindt zich op de kop van het schiereiland gevormd door de Schelde en de oude Scheldearm. De herinrichting van de Scheldeboorden en de realisatie van een erf met bouwblokken op die plek is één van de strategische projecten die recent zijn gerealiseerd en die het stedelijke weefsel weer sterker in relatie brengen met de waterloop.

Het ontwerp van de publieke ruimte op de Scheldekop is tweeledig: er zijn de Scheldeboorden enerzijds en het erf tussen de bouwblokken anderzijds. Ze zijn als twee verschillende ruimtes herkenbaar in de buitenaanleg. Zij hebben elk een eigen identiteit en sfeer, met een andere graad van publiek karakter, maar ze vormen een samenhangende collectieve ruimte.

Groene wandelpromenade

De Scheldeboorden, de open ruimte langs de rivier, zijn ingericht voor de passage van toeristen en als flaneer- en verblijfsplek van alle inwoners van de stad. De wandelpromenade omsluit de volledige oeverzijde en verbindt zo beide zijden van het schiereiland. In tegenstelling tot het historische stadscentrum, waar de Scheldeboorden als een stedelijke oever zijn ingericht, is de Scheldekop voorzien van een zachtere inrichting met veel groen. De zachte weggebruiker staat centraal: de nieuwe brug voor voetgangers en fietsers over de Scheldearm verbindt de promenade met de open ruimte in de vallei van de Schelde en is de poort die de overgang tussen stad en buitengebied markeert. Sinds de herinrichting kunnen fietsers en wandelaars zich op een comfortabele en verkeersveilige manier langs de Schelde verplaatsen zonder conflicten met het gemotoriseerde verkeer en in maximaal contact met de Schelde. De promenade wordt een onderdeel van een aantrekkelijke blauwe loper door Oudenaarde. De herinrichting draagt dus letterlijk haar steentje bij aan de kwalitatieve vernieuwing die de stad in haar centrum ambieert.

Stoere banken en komvormige ligweide

De glooiende lijnvoering van het ontwerp van de Scheldeboorden is een van de belangrijkste krachtlijnen. Zo wordt een subtiel onderscheid gemaakt tussen de promenade in een waaierverband van mozaïekkeien en het fietspad in geborsteld beton. De langgerekte betonnen zitrand langs de promenade is de overgang naar de oevers van de Schelde. Stoere glooiende banken zijn ingepast op strategische locaties, onder meer op de kop van het schiereiland en ter hoogte van het Bergen-op- Zoomplein. Op de kop is er een grote, komvormige groene ligweide in strak gazon, omgeven doorextensieve landschappelijke beplanting die de overgang naar de Schelde vormt. De komvormige ligweide doet tevens dienst als open buffer- en infiltratiekom.

Erf in relatie met het water

Het erf tussen de bouwblokken heeft een meer besloten karakter dan de Scheldeboorden, maar ook hier is de relatie met het water steeds aanwezig. Spievormige doorsteken van het woonerf die verbreden naar het water toe, versterken die relatie. Dit effect wordt krachtiger doordat het maaiveld in het midden van het erf sterk omhooggetild is. Het erf is gematerialiseerd in platines. Op strategische plaatsen staan solitaire bomen en robuuste, glooiende zitbanken. Zowel de promenade als het erf zijn autovrij. Het parkeren is deels verplaatst naar interne, ondergrondse parkeergarages voor bewoners, de publieke parkeerplaatsen zijn geclusterd op twee locaties. Deze parkeerplaatsen zijn kwaliteitsvol ingericht en zijn dus uitdrukkelijk geen onderdeel van de verkeersruimte. Ze bezitten een verblijfskarakter en zijn aangelegd in hoogwaardige materialen.

Nieuw stadsdeel

De herinrichting van de Scheldekop past in een strategisch stadsontwikkelingsproject. De belangrijkste doelen zijn het valoriseren van de Scheldeoevers en het herwaarderen van het schiereiland Pamele tot een volwaardige en bijzondere stadswijk. Tussen 2016 en 2019 is de eerste en grootste fase van de Scheldekop gerealiseerd samen met de bouw van de fietsbrug over de Scheldearm, de aanleg van het Bergen-op-Zoomplein en de heraanleg van de Bourgondiëstraat. De tweede en derde fase van de Scheldekop zijn momenteel in uitvoering. Met de realisatie van het gerechtsgebouw en de heraanleg van de jachthaven staan nog enkele andere belangrijke projecten op het programma in de ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel.