Home>Project>Schietspoelstraat, Eeklo
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Schietspoelstraat, Eeklo


De uitbreiding van het dienstencentrum Zonneheem vormde de aanleiding om ook de straat voor het centrum te vernieuwen. Het werd een echt ontmoetingsplein met ruimte voor allerhande activiteiten.

De stad Eeklo schreef enkele jaren geleden een meervoudige studieopdracht uit voor de uitbreiding van het dienstencentrum Zonneheem. De uitbreidingswerken waren de aanleiding om ook de omgeving van het dienstencentrum te vernieuwen. De Schietspoelstraat was een klassieke weg die eindigde op de even klassieke pijpenkop.

Principeschets

In eerste instantie werd een stedenbouwkundige visie voor de ontwerpzone en omgeving uitgewerkt. Het project sluit immers aan de bij de groen- en fietsas langs de voormalige spoorweg Eeklo-Zelzate. In het gebied is ook ruimte voor het realiseren van bejaardenflats. Het interne overleg hierover resulteerde in een visie op een groen- en woonproject voor de Schietspoelstraat en omgeving. Daarnaast werd in overleg met de betrokkenen van het dienstencentrum een principeschets voor het plein opgemaakt. Die schets werd samen met een visie op de stedenbouwkundige ontwikkeling van de ontwerpzone en omgeving opgenomen in het bestek voor het aanstellen van een ontwerpbureau. Dat werkte de principeschets verder uit.

Harde en zachte zone

De principeschets voor het plein en dus ook het ontwerp steunen op de volgende basiselementen. Vóór het dienstencentrum is een verhard voetgangersplein in waterdoorlatende materialen aangelegd. Auto’s worden er gedoogd, er is een beperkt aantal parkeerplaatsen. Er kwam een kiss and ride-zone en een fietsenstalling ter hoogte van de ingang van het dienstencentrum. De bestaande zomereik op het plein is behouden. De inrit voor het rust- en verzorgingstehuis Coppens is heraangelegd. Er zijn nieuwe structurerende groenvoorzieningen aangeplant zoals hagen en leibomen. Er is ook ruimte voor kunst.

Aan de kant van de tuin van het RVT Coppens is een zachtere zone aangelegd: een grasveld met hoogstammige sierperelaars, een infiltratiezone voor hemelwater, petanquebanen, een zithoek, een toegang in halfverharding voor de brandweer.

Dit alles maakt dat voor het dienstencentrum een ontmoetingsplein gerealiseerd is waar ook activiteiten kunnen doorgaan. Het plein vormt de centrale scharnier voor toekomstige ontwikkelingen.