Home>Project>Sint-Donaaspark, Brugge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Sint-Donaaspark, Brugge


Het Sint-Donaaspark werd grondig heringericht met inspraak van de omwonenden. De heraanleg van het park past in het totaalproject ‘Leefbare Haven Zeebrugge’ en kon rekenen op subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO. Het is een van de twaalf deelprojecten die de verbetering van de omgevingskwaliteit en de leefbaarheid van het Zeebrugse havengebied beogen.

Het anderhalve hectare grote Sint-Donaaspark is een belangrijk groen gegeven voor Zeebrugge. Op zowel buurt- als wijkniveau vervult het een veelzijdige parkfunctie die complementair is aan de andere groene ruimten van Zeebrugge. Dankzij zijn ligging en de nieuwe aanleg is het een schakel tussen de Oude Vissershaven en Zeebrugge Dorp.

De inrichting en de uitrusting van het vroegere Sint-Donaaspark waren sterk verouderd en niet afgestemd op hedendaags gebruik. Wateroverlast was een belangrijk probleem terwijl een gebrek aan binding met de omgeving de bereikbaarheid bemoeilijkte. De ontwerpplannen beoogden een grondige herinrichting met aandacht voor de ruimere stedenbouwkundige context, waarbij de N34 als ruggengraat ter versterking van de binding tussen de twee wijken werd gezien.

Zichtbare haven

De doorsteek naar de N34 en de Oude Vissershaven is het belangrijkste element in het park. Vanaf het Admiraal Keyesplein is er via het Zandrietpad en het hoofdpad van het park aansluiting op de Rederskaai. Het voormalige lichtschip ‘Westhinder’ op de Rederskaai is een belangrijk landmerk in de haven die overal vanuit het park zichtbaar is.

Een verkeersplateau in het verlengde van het hoofdpad en het Zandrietpad bevordert de verkeersveiligheid ter hoogte van de hoofdtoegang in de Sint-Donaasstraat.

Een secundaire verbinding baant zich vanaf de Eendenweg kronkelend een weg door een heuvelig speellandschap.

Vogelnestschommels

Het avontuurlijke speellandschap met maritiem thema, verwijzend naar de haven, biedt zowel voor tieners als jonge kinderen mogelijkheden. Kleuters kunnen onder toezicht van hun ouders rustig spelen, terwijl de oudere kinderen zich kunnen uitleven in het avontuurlijkere gedeelte. Glijbanen, een tunnel, een speelgrot, een kabelbaan zijn in de heuvel geïntegreerd. Een piratenschip, met klimnetten en een glijbaan is het centrale element van het avontuurlijke landschap. Tieners kunnen rustig bijpraten in de voor hen voorziene hangmatten. De twee vogelnestschommels kunnen door meerdere kinderen tegelijk, ook door kinderen met een handicap, gebruikt worden.

Een polyvalente weide doet dienst als sportveld en evenementenweide. Aansluitend op de weide is de helling aan de zijde van de Kustlaan omgevormd tot een groene tribune. Betonnen zitblokken zijn in de helling ingewerkt. Ten westen van het park ligt, verdiept ten opzichte van het hoofdtoegangspad, een petanqueplein. Het open karakter van het verdiepte petanqueplein bevordert de sociale controle.

Wadi

Het Sint-Donaaspark heeft, ten gevolge van zijn lage ligging ten opzichte van de Kustlaan, een geschiedenis van wateroverlast. De herinrichting van het park bood hierop een antwoord door het uitgraven van een wadi. Naast een functioneel aspect heeft de wadi, als waterelement, ook een esthetische en rustgevende waarde. Op de zitplekken palend aan de wadi is het aangenaam verpozen.

Het park heeft een typische kustbeplanting. De heesters zijn vooral soorten als liguster, kornoelje, kardinaalsmuts en vlinderstruik. Het bomenbestand is opgebouwd uit soorten als esdoorn, els en olm.

De materialenkeuze ondersteunt de hiërarchie van de paden. Zo zijn de hoofdtoegang met trappen, de zittreden en keermuren uitgevoerd in gladde betonelementen en half gepolierd gietbeton. Het secundaire verbindingspad is eveneens aangelegd in gietbeton maar met een gebezemde afwerking. De uitlopers van het pad in de zonnehoek aan het speelplein bestaan uit stroken structuurbeton. Het pad langs de Sint-Donaasstraat is een dolomietpad.