Home>Project>Sint-Pieters, Brugge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Sint-Pieters, Brugge


De Blankenbergse Dijk in Sint-Pieters is een goed bewaard restant van een Middeleeuwse dijk, vermoedelijk uit de twaalfde eeuw. Op het einde van de 19de eeuw werden hier sporen aangelegd voor het goederenvervoer naar de verschillende havendokken. Nu zijn die sporen in onbruik geraakt. Wat overblijft, is een groen lint van meer dan een kilometer met heel wat mogelijkheden. De spoorwegbedding werd in 2012 ingericht als een wandel- en fietstraject met spelinfrastructuur voor kinderen van verschillende leeftijden. De inrichting past in de uitvoering van het speelruimtebeleidsplan Brugge en van het mobiliteitsplan dat in de aanleg van een stedelijk fietsroutenetwerk voorziet.

Functioneel

Het wandel- en fietspad heeft een breedte van 2,5 meter en is aangelegd in een rode asfaltverharding, zodat het mooi aansluit op het bestaande fietspad dat zorgt voor de verbinding met de binnenstad en de Vestingroute. Tegen dit pad aan is een Finse looppiste in houtschors aangelegd van bijna 2 meter breed. Langsheen het traject zijn vijf zitplaatsen ingeplant, van een kleine zitplaats met een zitbank en een fietsenstalling, tot grote langgerekte kunstwerken met hoogteverschillen en kleurgradaties, inspelend op de bestaande beplanting. Het pad vormt een mooi voorbeeld van hoe een functionele verbinding tevens belevingsvol en groen ingericht kan worden. De interactie met verblijfselementen vormt een troef.

Groen

Het pad heeft een erg groen karakter met bomenrijen, haagstructuren en plekken voor vrije natuurontwikkeling. Op plaatsen werden de zijkanten van het fietspad afgewerkt met houtschors waardoor het zachte karakter van het pad versterkt wordt.

Beleving

De overgang van de spoorwegbedding naar het aangrenzende park Ten Poele is ingericht met een betonnen trapconstructie. Die is uit dezelfde materialen opgetrokken als de speel- en zitplaatsen. De tweede trapconstructie, ter hoogte van het kruispunt van de Sint-Pieterskerklaan met de Palingstraat, is opgevat als een zwevende betonplaat. Ze raakt de spoorwegbedding enkel aan de uiteinden, waar ze gedragen wordt door oude trainrails. Deze maatregelen geven het traject een eigentijds karakter. Aan de zitplaatsen staan speeltoestellen, gekozen op basis van een inspraakproces. Er is, naast de looppiste, ook een fit-opiste voorzien. Deze bestaat uit zeven toestellen die om de honderd meter geplaatst zijn.