Home>Project>Sint-Pietersplein, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Sint-Pietersplein, Gent


Historische betekenis

Het Sint-Pietersplein vormt een belangrijke schakel in de ontstaansgeschiedenis van de stad Gent. Het plein is in 1848 aangelegd als een totaalconcept waarbij de wanden van het plein als belangrijke architecturale elementen functioneren. De historische aanwezigheid van de Sint-Pietersabdij en Sint-Pieterskerk en de integratie van het Sint-Amandsplein precies tegenover de kerk waren bepalend voor het toenmalige ontwerp. Voorafgaand aan de werken hebben stadsarcheologen gedurende 2 jaar onderzoek gedaan op deze plaats. De belangrijke historische gelaagdheid van de plek werd opgenomen in het nieuwe ontwerp van het plein. Sporen van vroegere bebouwing (O.L. Vrouwekerk en Romaanse Abdijkerk) werden in het plein subtiel gemarkeerd met lijnen in roestvrij staal. Zo komt de vroegere opdeling van het plein terug tot leven. De positie van beide gebouwen is af te lezen op het plan dat tussen de glaspanelen aan de liftwanden werd voorzien. In beide liftschachten wordt ook op aangelichte panelen de geschiedenis van het Sint-Pietersplein geëvoceerd.

Stedelijke binnenruimte

Het plein heeft als afmetingen 80 x 200m en heeft een niveauverschil vanaf de Sint-Pietersnieuwstraat tot aan de Sint-Pietersabdij van 3m50. Omwille van de grootte van het plein, de overzichtelijkheid van de ruimte, de nabijheid van het stadscentrum en de goede bereikbaarheid vinden vele manifestaties in Gent hier plaats. Het plein is dan ook één van de belangrijke stedelijke open ruimten in Gent. Het beschikt over zeer veel potenties die worden versterkt door de aanwezigheid van tal van cultureel-recreatieve voorzieningen en horeca in de omgeving. De gebruikers van het plein zijn naast de omwonenden ook het grote aantal studenten en de bezoekers van evenementen en voorzieningen in de omgeving.

De nieuwe verkeersvrije aanleg van het plein met integratie van de ondergrondse parking versterkt de oorspronkelijke kwaliteiten. Tegelijk wordt een antwoord gegeven op de hedendaagse eisen die aan het plein gesteld worden.

Het ruimtelijk concept voor het plein en de parking integreert de historische gelaagdheid en de hedendaagse functies op het plein:

  1. De historische lagen als (on)zichtbare legger.
  2. Het middenplein als belangrijk (multifunctioneel) evenementenplein
  3. Het plein voor de Sint-Pieterskerk als ceremonieel plein en ingang voor de kerk en het abdijmuseum
  4. Het Sint-Amandsplein als balkon op het Sint-Pietersplein
  5. De westelijke dynamische rand van het plein met terraszone voor cafés en restaurants, aanliggend aan de verkeersas richting stad, met integratie van de langsliggende uitrit van de parkeergarage (richting stadsring)
  6. Het noordelijke deel van het plein (zonzijde) met een hoge potentie aan verblijfswaarde in combinatie met een nieuwe groenstructuur
  7. Het zuidelijk deel van het plein met de voorziene ontsluiting van de parking en de twee transparante glazen betaalgebouwtjes, gecombineerd met de bushalte voor het vervoer richting stad

Het materiaalconcept vormt een belangrijk uitgangspunt in de benadering van het plein. Het materiaalgebruik is uniform, sober en terughoudend van tint. Dit moet toelaten om de aanliggende gevelarchitectuur en de architectuur van de monumenten maximaal tot uitdrukking te brengen. Het middenplein is in bruine grès-kasseien aangelegd met open splitvoegen. Dit laat toe dat kermis- en circustenten er hun piketten in kunnen verankeren. De randen van het plein zijn geplaveid met basaltkasseien, de rijweg is uitgevoerd in asfalt. Het ceremonieel plein voor de Sint-Pieterskerk bestaat uit dezelfde bruine natuursteen als het middenplein, zij het hier als grote bruine grès-tegels die aansluiten bij de architectuur van de kerk.
De inrichting van de plein is polyvalent. Zo zijn de banken wegneembaar en verplaatsbaar, ook de afzetpaaltjes en fietsenstallingen zijn wegneembaar in functie van de volledige inname van het plein voor de ‘Halfvastenfoor’, circussen en evenementen.

Het groenconcept omvat een ruime groenstructuur (3 x 6 bomen) aan de noordzijde van het plein. Deze bomengroep geeft mee vorm aan de verblijfsruimte. Onder een diffuus bladerdek liggen o.a. de voorzieningen voor pétanque. De bomen worden op een raster geplaatst die de inrichting van de kermis niet hypothekeert.

Ondergronds parkeren gerelateerd aan het bovenplein

Het architectuurconcept streeft een wisselwerking na tussen de bovengrondse en ondergrondse architectuurelementen. De ondergrondse parkeergarage voor 700 wagens is ontworpen als aangename en veilige publieke ruimte die via een vide voor de Sint-Pieterskerk in relatie staat tot het bovenplein. Via de vide wordt natuurlijk licht tot op de onderste verdiepingen van de parking gebracht. De bezoeker krijgt daardoor op elk niveau een ‘maaiveldgevoel’. De dakplaat van de eerste ondergrondse verdieping volgt de helling van het bovengrondse plein terwijl de vloerplaten vlak blijven.