Home>Project>Sint-Rochus, Sint-Niklaas
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Sint-Rochus, Sint-Niklaas


Op een verlaten klooster- en schoolsite in het hart van Sint-Niklaas is een duurzaam woonproject gerealiseerd. Het is een aantrekkelijke mix geworden van kleine koopflats, koopwoningen voor jonge gezinnen, sociale huurflats voor minder gegoede bejaarden en een kindercrèche.

In het centrum van Sint-Niklaas, op wandelafstand van het station, ligt tussen de Mercatorstraat en de Klein-Hulststraat de Sint-Rochussite, ruim een halve hectare groot. Nadat de scholengemeenschap de klooster- en schoolgebouwen verliet, werd de site gebruikt door allerhande organisaties. Maar dit verwaarloosde binnengebied verloederde meer en meer en had dringend een nieuwe bestemming nodig.

Hefboom voor buurt

De stad Sint-Niklaas, het OCMW Sint-Niklaas en Interwaas sloegen de handen in elkaar om er met de steun van het federale Fonds Grootstedenbeleid een duurzaam woonproject te realiseren. Het hoofddoel was om eigendomsverwerving voor gezinnen met een laag of middelgroot inkomen en voor jongeren gemakkelijker te maken. Het project diende ook als hefboom te fungeren voor de opleving van deze (kansarme) wijk in de binnenstad, met een grotendeels verouderd en onaangepast patrimonium en met relatief veel leegstand.

De voorbereidingen van het project startten in 2005, eind 2010 waren de dertig nieuwe wooneenheden in gebruik genomen. Het project brengt een sociale en functionele mix tot stand, met wooneenheden voor jong en oud en met een aantrekkelijke openbare ruimte.

Jong en oud

Rondom een verharde centrale speelplaats bevonden zich een bouwkundig waardevol schoolgebouw, een reeks lage prefabklassen en een directeurswoning.

In het woonproject is de voormalige speelplaats omgevormd tot een groen en verkeersarm binnenplein met behoud van de bomen. Aan de rand van deze ontmoetingsplaats staan fietsenbergplaatsen en carports met groendaken. Dwars door het binnenplein is een nieuwe openbare voetgangersverbinding gecreëerd, een ‘short cut’ voor een langgerekt bouwblok. Op de plaats van de oude schoolpoort, die om brandveiligheidsredenen sneuvelde, komt een nieuwe hedendaagse poort die de link legt tussen de oorspronkelijke en de nieuwe bestemming.

Verschillende generaties krijgen hun plaats in dit project. Het voormalige schoolgebouw werd verbouwd tot tien kleine koopflats voor alleenstaanden en kleine gezinnen. De later bijgebouwde prefabklassen werden gesloopt en op deze plek kwam een nieuwbouw met acht koopwoningen voor jonge gezinnen. Het kloostergebouw aan de Klein-Hulststraat ruimde plaats voor een nieuwbouw met twaalf sociale huurflats die het OCMW verhuurt aan minder gegoede bejaarden. De directeurswoning ten slotte is als kindercrèche ingericht.

Ontmoetingsplein

In dit woonproject is gestreefd naar een aantrekkelijke diversiteit aan bewoners, onder meer door het inzetten van gedifferentieerde verkoopsvoorwaarden voor de verschillende doelgroepen, het ontwerpen van drie volledig rolstoeltoegankelijke woningen en het toepassen van het concept ‘levenslang wonen’ voor de nieuwbouwwooneenheden en voor de publieke ruimte.

Ook participatie/integratie van de wijkbewoners en buurtwerkers was een belangrijke doelstelling. Tijdens het verloop van het project werden verschillende infovergaderingen georganiseerd. Het hart van dit woonproject, een groot grasveld, zal ook als ontmoetingsplein voor de buurt functioneren.

Door de aanleg van dit groen binnenplein zijn de infiltratiemogelijkheden aanzienlijk vergroot. Ook de waterdoorlatende klinkers van de rondweg bevorderen de infiltratie. Daarnaast zijn er enkele hemelwaterputten voor buffering en hergebruik in toiletten, wasmachines en buitenkranen.