Home>Project>Dijledelta en Sluispark, Leuven
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dijledelta en Sluispark, Leuven


Drie opdrachtgevers en twee ontwerpteams gaven vorm aan het geïntegreerde, binnenstedelijke omgevingsontwerp van de Dijledelta in Leuven. In voortdurend overleg zetten zij een schijnbaar onontwarbaar kluwen van binnenstedelijke, vervallen bedrijfsterreinen om in een samenhangend, organisch concept met absolute voorrang voor water, licht en ruimte.

De parels aan de kroon van het concept voor de Dijledelta zijn de twee Dijlearmen die jarenlang verborgen waren onder een dikke betonplaat en die nu weer zijn opengelegd en opgewaardeerd.

Levende Dijle

De Vlaamse Milieumaatschappij droeg een belangrijk steentje bij aan het project en herstelde de kaaimuren. Een prachtige, spontaan ontsproten vijgenboom werd met de grootste zorg gespaard. Twee bruggen verbinden de rivieroevers. Een spievormige brug omarmt de bovenbouw van de gerenoveerde sluisconstructie. De bijzonder mooie, metalen, geklonken brug die bij de werken onverwacht tevoorschijn kwam, werd omzichtig ontmanteld, gerestaureerd en opnieuw ingepast.

Door de combinatie van water en park ontstaat een prettige ademruimte in het stenige en dichtbebouwde woongebied. Op de punt van het eiland en ter hoogte van het Sluispark bieden flauw aflopende, groene oevers en een zone met waterplanten aan de Dijle vrije overstromingsruimte bij hoogwaterstanden. Ten behoeve van de vismigratie is in een vistrap voorzien.

Pleinen en parken

De parkomgeving bestaat uit verschillende deelgebieden. Het feestzaalplein langs de Vaartstraat is een open, verhard plein dat verschillende functies in zich draagt: verpozingsplaats, doorsteek voor voetgangers en fietsers, opstelplaats voor de brandweer. Onder grote publieke belangstelling werden drie volwassen lindes verplant naar respectievelijk het feestzaalplein, het hellingspad van de sluisbrug en de geklonken brug.

De open pleinruimte gaat langs de Dijleoever over in een overstekend terras. Op dit Dijletheater is het heerlijk vertoeven, dichtbij het water. Het terras bestaat uit natuurstenen zittredes met ingebouwde, houten zitbanken. Tussen de treden, op verschillende niveaus, fleuren drie Magnolia’s de terrasruimte op. Deze bomen en het gebruik van identieke materialen verbinden het feestzaalplein met het publieke toegangsplein van de tegenoverliggende studentenresidentie Vaartkom 94.

Het eiland, aan de overzijde van de Dijlearm, heeft een verkeersarm, open plein boven op de ondergrondse parking van de gebouwen. Verhoogde plantbakken met meerstammige Nothofagus en een tapijt van siergrassen vormen de scheiding tussen de privéterrassen en de semipublieke pleinruimte. Aan de rivierkant zijn in de kaaimuur twee zittreden ingewerkt om het contact met het water te versterken.

Het Sluispark is de autoluwe verbinding tussen het stadscentrum en het park Keizersberg. Het is een buurtpark met een uitgekiende balans tussen ruimte voor eigen invulling en geprogrammeerde ruimte. Deze laatste kwam tot stand in nauw overleg met de bewoners, zij ervaren het park als het verlengde van de eigen woning. Loop- en fietsroutes verdelen de ruimte in groene velden met een eigen invulling en uitstraling. Een speelweide, een notenboomgaard, groene zitplateaus en een waterspeeltuin met speels opspringende fonteintjes trekken er de aandacht. De hele zomer door is het centrale, verharde plein met zitpodium in gebruik voor uiteenlopende evenementen. Het verharde Dijlepad is een belangrijk onderdeel van de grote fiets- en wandelroute langs de Dijle die de stad reeds enkele jaren aan het creëren is en die ze telkens inbedt in nieuwe ontwikkelingsprojecten langsheen de rivier.

Creatieve waterbeleving

In de waterdoetuin in het Sluispark staat kindvriendelijke waterbeleving, het spelenderwijs vertrouwd geraken met het element water centraal. Een ondergrondse waterbuffering met filter garandeert een goede waterkwaliteit. De waterdoetuin evoceert een abstracte weergave van het Leuvense waterlandschap, met zijn landschappelijke reliëf en doorsnijdingen van de rivieren Dijle, Voer en Vunt. Het geheel bestaat uit een licht gekantelde betonplaat. De voorstelling van het reliëf en de eerste en tweede stadsomwalling zijn uitgevoerd in bruine mozaïekkeitjes. Naar historisch model zijn, op de plaatsen waar zich middeleeuwse molens bevonden, sluisjes en waterradjes ingewerkt. Handpomp, sluisjes, molentjes en ondiepe waterschalen met fonteintjes zetten kinderen aan tot creatief spelen in dit vrijstaande, kindvriendelijke waterkunstwerk. Volwassenen vinden er verkoeling en verpozing op de lage zitmuurtjes.