Home>Project>Sneppenbos, Boechout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Sneppenbos, Boechout


Op het voormalige militaire domein Bulka is een nieuw sport- en recreatiecentrum voor Boechout gerealiseerd. Het programma en de ruimtelijke compositie van het gebouw en het park kwamen tot stand na een intensief participatieproces met de betrokken verenigingen. Cruciaal voor het ontwerp was de interactie tussen het sportpark en de Molenbeekvallei.

Het nieuwe sportpark ligt aan de Vremdesesteenweg, op de rand van de Molenbeekvallei die door de gemeente Boechout en Natuurpunt wordt ontwikkeld tot een ecologisch waardevolle corridor. Graslanden en kleine beboste percelen kenmerken de vallei. Natuurpunt zet in het gebied in op perceelrandbegroeiingen om het ecologische karakter te versterken.

Parksfeer

Het sportpark bestaat uit een natuurgrasveld met voorzieningen voor speer- en discuswerpen, twee kunstgrasvelden, zes petanquevelden, een Finse piste en een sprintpiste van 110 meter. De groenaanleg rond de velden creëert een zachte overgang naar de vallei van de Molenbeek. Het is een combinatie van intensieve en extensieve grasvelden omzoomd met streekeigen hagen en houtkanten. Kleine groepen bomen structureren het geheel. De verschillende velden zijn uitgerust met leunhekken, ballenvangers, dug-outs en een energiezuinige ledverlichting. Door de verzinkte afwerking zijn de uitrustingselementen maximaal geïntegreerd in de groene omgeving. Tussen de kunstgrasvelden staat een tribune, afgewerkt met kunstgras en betonnen zitbanken. Onder de tribune is er een bergruimte voor het materiaal van de verschillende sportclubs. Tussen de sporthal en de straat is er een parkeerterrein voor 140 auto’s. Het intensief gebruikte deel van de parking is verhard met betonstraatstenen. De minder intensief gebruikte zone is aangelegd in grasbetontegels. Het minimale gebruik van hekken versterkt de parksfeer van het sportcomplex. De grachten schermen de site grotendeels af. Waar een hek toch noodzakelijk was, is het opgenomen in een gemengde haag.

Open karakter

De interactie met de Molenbeekvallei heeft het ontwerp voor het sportpark op verschillende vlakken gestuurd. De omgang met het open landschap, de aandacht voor duurzaam waterbeheer en de inpassing in het netwerk van trage wegen waren daarbij de belangrijkste aandachtspunten. Op de site zijn de gebouwen maximaal geclusterd om het open karakter van het gebied niet aan te tasten. De nieuwe sporthal staat naast het containerpark. Het open zicht vanaf de Vremdesesteenweg naar de achterliggende vallei is zo min mogelijk verstoord. Het terrein is afgewerkt met randbegroeiingen van bosplantsoen en schrijft zich in de bestaande structuur van de vallei in.

Duurzaam waterbeheer

De Molenbeek speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding van het gebied. De invloed van het project daarop was een sturende factor in het ontwerpproces. Door de bouw van de sporthal en de aanleg van de parking is de verharde oppervlakte gevoelig toegenomen. De drainage van de voetbalvelden zorgt voor een bijkomende versnelde afvoer van regenwater, dat in normale omstandigheden zou infiltreren in de bodem. Een nieuw watersysteem heeft de invloed van het bouwproject op het waterdebiet van de Molenbeek tot quasi nul herleid. Twee grote bufferbekkens tussen de straat en het park vangen het regenwater van de verhardingen en de sporthal op. Het wordt gebruikt voor de beregening van het natuurgrasveld. Vanuit de bufferbekkens loopt het water over naar een systeem van buffergrachten. Stuwmuren houden het zo lang mogelijk ter plaatse. Tot slot loopt het water van de grachten achteraan op het perceel over in een grote wadi, waar het kan infiltreren in de bodem. De wadi ligt op de rand van het natuurgebied en wordt beheerd door Natuurpunt. Hij moet uitgroeien tot een pleisterplaats voor reptielen en amfibieën.

Wandelpaden

Het sportpark is een schakel tussen de Vremdesesteenweg en het achterliggende gebied. Het netwerk van loop- en wandelpaden op de site sluit aan op de trage wegen die het natuurgebied doorkruisen. De paden zijn ook naast de openingsuren van het park bruikbaar voor fietsers en wandelaars.