Home>Project>Vestenpark Hendrik Speecqvest, Mechelen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Vestenpark Hendrik Speecqvest, Mechelen


De herinrichting van de Hendrik Speecqvest is de eerste realisatie van het Vestenpark, dat zich op termijn over het hele zuidelijke deel van de Vesten zal uitstrekken. Het nu gerealiseerde deel van het park ligt voor de helft op een ondergrondse parking. Het geeft een goed beeld van wat de Vesten kunnen betekenen voor de toekomst van de stad Mechelen.

De doorstromingsfunctie van de Mechelse Vesten zal voor een groot deel worden overgenomen door een nieuwe tangent ten oosten van het station. Daardoor komt veel ruimte vrij op de Vesten. Het noordelijke deel krijgt een stedelijk boulevardprofiel aangemeten. Het zuidelijke deel kan dankzij zijn aanzienlijke breedte uitgroeien tot een Vestenpark. Een aaneengesloten parkstructuur met meer ruimte voor de fietser en het openbaar vervoer zal de nieuwe identiteit worden voor een van de meest kenmerkende ruimtes van de stad. Deze ingreep zal het evenwicht herstellen tussen circulatie en verblijven. De nieuwe, robuuste groenstructuur zal het hitte-eilandeffect verzachten en helpen om Mechelen klimaatadaptief te maken. 

Park op parkeergarage

De herinrichting van de Hendrik Speecqvest is de eerste realisatie van het Vestenpark. Op dit deel van de Vesten is de ondergrondse parking Mechelen Bruul gerealiseerd, voor 352 auto’s. Bovengronds is een park aangelegd, de hellingen naar de garage zijn er volledig in geïntegreerd. De ingenieuze opbouw van de parkeerkelder liet toe om op het dak ook grote bomen aan te planten, waardoor de onderbouw niet afleesbaar is in het weelderig groene park. Omdat de nieuwe tangent voor het autoverkeer nog niet af is, blijven de twee keer twee rijstroken op de Vesten voorlopig behouden. Op termijn, naar verwachting in 2022, worden de rechterrijstroken omgevormd tot busbanen zodat er twee keer één rijstrook overblijft voor de auto’s.

Rust, verpozing, verblijfskarakter

Het uitzicht van de vernieuwde Hendrik Speecqvest refereert naar eind 19de eeuw, vlak na het dempen van de stadsgracht. De barrière die de Vesten zijn voor zachte weggebruikers is hier weggewerkt. Nieuwe dwarsstructuren, gekoppeld aan een lineaire padenstructuur voor fietsers en voetgangers, zorgen voor vloeiende verbindingen tussen de verschillende functies en voor aangename looproutes van, naar en op de Vesten. Zitmuren en plantvakken accentueren logische looproutes en begeleiden de gebruikers waardoor veilige en leesbare kruisingen ontstaan. De plantenborders bestaan uit een speelse combinatie van vaste planten en heesters. Ze zijn in het voorjaar verrijkt met verschillende soorten bollen en knollen. De solitaire en meerstammige bomen zorgen voor een overtuigend bomenbeeld dat aansluit bij het reeds aanwezige bomenbestand op de Vesten. Centraal op de Hendrik Speecqvest brengen een petanquebaan en enkele picknickbanken rust en verpozing. Aan de zijde van het Raghenoplein komt op termijn een speeltuin waardoor het park ook een effectieve bestemming met verblijfskarakter wordt. Dit past in de visie om overal verblijfsplekken met betekenis te maken zodat de Vesten een belangrijke stedelijke rol kunnen opnemen.