Home>Project>Speelomgeving Hagelberg, Berendrecht
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Speelomgeving Hagelberg, Berendrecht


Hagelberg is een groene zone met zachte recreatie, gelegen in het landelijke district Berendrecht. Ze bleef tot voor kort onderbenut. Een nieuwe groenstructuur, een betere link met de omgeving en verschillende zones voor formeel en informeel spel zorgen ervoor dat Hagelberg een volwaardig groen gebied is geworden.

Het projectgebied Hagelberg ligt in Berendrecht, een landelijk district ten noorden van de stad Antwerpen, en wordt omgeven door woonstraten. De groene ruimte bestond uit grote grasvlaktes, enkele grachten en bomen. Er was een formeel speelterrein voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In enkele zones met wit zand stonden speeltoestellen zoals een toren met glijbaan, een toestel om te klimmen en te klauteren en enkele veerfiguren. Deze recreatieve elementen stonden los van elkaar en hadden weinig relatie met de omgeving.

Ondanks de centrale ligging tussen de verschillende woonwijken werd het gebied niet optimaal gebruikt. Grachten en struwelen maakten de groene ruimte moeilijk bereikbaar. De bestaande speelinfrastructuur was verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Het grasveld en het pad bij de populieren stonden regelmatig onder water. Hierdoor fungeerde de plek grotendeels als groene restruimte, die functioneel onderbenut bleef. Een integrale aanpak drong zich op.

Een natuurlijk geheel

Het nieuwe concept voor Hagelberg is een landschappelijk ontwerp waarbij een natuurlijke invulling centraal staat: ecologisch groen, nieuwe toegangen en speelvoorzieningen geclusterd volgens natuurlijke thema’s. De aanwezigheid van water wordt als troef uitgespeeld. Zo is er een gracht bijgekomen en de gracht aan de Dominicanenstraat werd verbreed. Ook bij de speelzone worden kinderen met water geconfronteerd in hun spel.

Hagelberg is een volwaardige groene zone met kwalitatieve speelelementen en ecologisch groen geworden. Samen met extra verbindingen naar de omgeving resulteert dat in een natuurlijk geheel met een grote draagkracht voor de buurt.

Nieuwe groenstructuur

Over het volledige park is de groenstructuur omgevormd tot een ecologisch geheel. Het bestaande groen werd aangepakt, er kwamen bloemenweiden en nieuwe groenstructuren. De grote groenzones worden extensief beheerd waardoor er een grotere diversiteit aan planten en diersoorten kan gedijen. Op andere plaatsen, zoals aan het trapveld en bij de formele speelzones, is het groen dan weer opengewerkt in functie van transparantie, sociale controle en toegankelijkheid. Met het oog op een evenwichtige grondbalans is de uitgegraven grond, om één zijde van de oevers volledig af te schuinen, gebruikt om op het terrein enkele heuvels te creëren.

Betere toegankelijkheid

Om de toegankelijkheid van de plek te verbeteren, kwamen er ter hoogte van de Dominicanenstraat twee ingangen bij, die via enkele nieuwe bruggetjes naar het binnengebied leiden. Indianenpaadjes zorgen ervoor dat kinderen en volwassenen vanuit de aangrenzende bebouwing eenvoudig het hoofdpad kunnen bereiken. Naast het hoofdpad kunnen kinderen gebruik maken van een alternatief pad. Dit wordt intensief gemaaid en loopt langs enkele heuvels en speelaanleidingen (klauterplatformen, trappen). Een groot deel van dit pad kan ook dienst doen als informeel fietsparcours. Voor kinderen die dichter bij het hoofdpad willen blijven, zijn er op verschillende afstand speelprikkels geplaatst (boomstammen, maaskeien).

Vernieuwde recreatie

Recreatie speelt een belangrijke rol. Het park moedigt twee vormen van spel aan. Er is het formele spel met speeltuigen (schommel, glijbaan) en het informele met speelaanleidingen (heuvels, groen, bloemenvelden, klauterstammen). De verschillende formele speelzones zijn opgebouwd volgens de natuurelementen water, vuur en lucht. In de informele zone is het thema aarde, in de vorm van heuvels en rotsen.

De zone voor kinderen van 0 tot 4 jaar is opgebouwd rond het element lucht. Speelse ornamenten en kleuren bepalen de uitstraling van dit gevarieerde speellandschap voor de allerkleinsten. Een paal in de vorm van een dondergeest blaast de wind. Veel verschillende spelvormen zijn in het geheel geïntegreerd.

In de eerste speelzone voor de 4- tot 12-jarigen staat het thema water centraal. Over het water ligt een ‘wankele waterbrug’. Waaghalzen kunnen het water overbruggen via de stapstenen of de boomstammen. De watergeest Neptunus waakt over het geheel. Aan de andere zijde is er een watertrog met watertransportbaan.

Vuur is het element in de tweede speelzone voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Vurige vlammen laaien op tot boven in de toren. Het bovenste plafond biedt een prachtige uitkijk over het speellandschap en alles wat zich daar afspeelt. Tal van verschillende klim- en klauterbewegingen zijn nodig om tot boven in de toren te geraken. Aan de centrale weg staan een vogelnestschommel en een dubbele wip.

In de vierde, informele speelzone, ook voor kinderen van 4 tot 12 jaar, is aarde het element. Met de uitgegraven grond van grachten en speelstructuren uit de ‘formele’ zones zijn speelheuvels aangelegd. Een indianenpaadje loopt over de heuvels. Op de hellingen staan bloemenmengsels. Tussen de bloemenmengsels zijn verschillende klim-en kleuterstructuren geplaatst. Verder in de zone zijn boulderrotsen ingeplant. Hier kunnen jongeren zich actief en sportief uitleven. Het doel is boven aan te komen om de brug tussen beide rotsen te gebruiken. Niet ver daarvandaan doen enkele houten kisten dienst als sociale ontmoetingsplaats voor jongeren.

De speeltoestellen in de formele zone zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit houten structuren, herculestouw en kettingen. De verschillende speelaanleidingen, met uitzondering van de klimrots, bestaan uit natuurlijke materialen zoals maaskeien, stammen en houten palen van de Robinia.