Home>Project>Speelplaats Ecole 9 et 11b, Vorst
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Speelplaats Ecole 9 et 11b, Vorst


In het kader van het Wijkcontract Sint-Antonius en op initiatief van het college van burgemeester en schepenen van Vorst werd de speelplaats van ‘Ecole 9 et 11b’ vernieuwd met een budget van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het nieuwe ontwerp is gebaseerd op de input van gebruikers tijdens verschillende overlegmomenten. Het resultaat is een project dat multifunctioneel kan worden ingezet. 

In het Wijkcontract Sint-Antonius in Vorst werd beslist om de gemeenschappelijke speelplaats van een Nederlandstalige en een Franstalige school opnieuw in te richten. De speelplaats ligt midden in het stedelijke weefsel. Daardoor speelt het buitenleven van de scholen zich af op een relatief kleine oppervlakte.

Gedragen ontwerp

Gezien de context was een zorgvuldige keuze en inplanting van de speelinfrastructuur noodzakelijk. Om de draagkracht van het project bij beide scholen te optimaliseren, werd een uitgebreid participatietraject opgezet. Het ontwerp is vanaf de eerste schets in nauw overleg met de kinderen, de directie, de leerkrachten en het personeel van de scholen ontwikkeld. Aan de hand van een vragenlijst, een spel en een maquette werden de behoeften geïdentificeerd en gelinkt aan het bestaande en gewenste gebruik. Hieruit werd een speels programma samengesteld in een multifunctionele installatie die opnieuw aan de wensen van sleutelfiguren werd getoetst.

Multifunctionele speelplaats

Het resultaat is een speelplaats waar leerlingen en leraren kunnen dromen, sporten, wandelen, discussiëren, planten, rusten en zich amuseren. Zonder leeftijden en functies strikt te scheiden, zijn elementen voor kleinere en grotere kinderen geïntegreerd: een uitkijktoren, sportterreinen, een speelparcours, banken, ‘babbelbuizen’, moestuinbakken en vuilnisbakken om te leren recycleren. Een grote witte ‘8’ op de grond verbindt de verschillende interventies. Bovendien is op de speelplaats een bos van fruitbomen aangeplant.

Nieuwe uitdagingen

Het enorme succes van de speeltuin leidde tot enkele nieuwe uitdagingen. Voor verschillende speeltuigen moesten de leraren spelregels opstellen die een veilig gebruik garanderen. Daarnaast stelde het vele gebruik enkele uitdagingen aan de uitvoering en het onderhoud van speeltuigen. Enkele elementen moesten reeds vervangen worden. Dit toont de noodzaak van de opmaak van een goed beheerplan door het ontwerpbureau voor de onderhoudsdienst na de oplevering van een speeltuin.