Home>Project>Speelplein Paul Devaux, Brugge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Speelplein Paul Devaux, Brugge


Een kleine groene ruimte aan de Paul Devauxstraat is aangelegd als een uitnodigende plek voor de buurtbewoners, zowel de volwassenen als de kinderen. Een natuurlijke speelwildernis, een schommel, een klimnet, een glijbaan, een petanqueveldje, zitgelegenheid, het is allemaal perfect geïntegreerd op een beperkte oppervlakte.

Het speelpleintje Paul Devaux ligt in de wijk Sint-Jozef, net ten noorden van de historische binnenstad. De straatnamen in de wijk herinneren aan Brugse prominenten uit de Belgische 19de-eeuwse geschiedenis waaronder Paul Devaux.

De stad Brugge heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in de uitbouw van een recreatief fietsroutenetwerk en in de heraanleg van openbare groenstructuren en speelruimte in de wijk Sint-Jozef. Verschillende speelpleinen en parken liggen op wandelafstand, zoals het familiaal speelpark Hoeve De Grendel, het Gandhiplein, het speelpleintje in de Emile en Dora Rommelaerestraat, het natuurrijk speelplein in de verkaveling De Grendel en het speelpleintje aan de Paul Devauxstraat.

Inspraak van de buurt

Het speelpleintje is niet groot, een kavel op overschot. Drie veertoestelletjes, een rozenperkje en een weggestoken zitplaats, meer was het tot voor kort niet. De prikkeldraad aan de zijkanten en de lage speelkwaliteit nodigden niet uit tot gebruik.

Volgens het speelruimtebeleidsplan van de stad werd het speelterreintje aan de Paul Devauxstraat best op straatniveau ingericht, met uitdrukkelijke aandacht voor jonge kinderen.

In januari 2011 organiseerden de Groendienst en de Jeugddienst van de stad een inspraakmoment voor de bewoners en de kinderen uit de buurt. Hieruit bleek dat de omwonenden graag een open plek hadden gereserveerd voor het plaatsen van een tent voor het jaarlijkse buurtfeest. Er was ook vraag naar een petanquepleintje. De kinderen vroegen nadrukkelijk een avontuurlijk en uitdagend speelplein met veel natuurelementen zoals natuurlijke verstopplekjes, een wilgenkamp, een waterbaan en zand. Ze speelden ook vaak in de ‘klimbomen’, de bestaande cipressen achteraan het speelplein. Deze moesten zeker blijven staan. Tot slot verlangden ze een schommel, een touwbrug/parcours en een glijbaan.

Avontuurlijke speelruimte

Om op een klein terrein een natuurlijke speelwildernis te integreren, is gekozen voor een strak object met daarin wilde begroeiing. De sterk afgelijnde rechthoek met binnenin wilde kruidgroei, ruigte en een avontuurlijke speelruimte staat middenin een zorgvuldig onderhouden geheel.

De wilde beplanting is begrensd door de randen van de rechthoek. De combinatie van extensief beheer met intensief onderhoud van de rest van het terrein heeft ook als doel de bewoners te sensibiliseren: (on)kruid is mooi en zonder pesticiden is gezonder.

De rand van de betonnen constructie heeft een hoogte van 40 cm en is aan de zijde van het speeltoestel en van het petanqueplein omgevormd tot zitbank. Door de schaduw van de vorm van de betonnen constructie om te zetten in materie ontstaan op een speelse manier een leuke zandbak en een atypisch petanqueplein in de vorm van een ruit.

De betonnen constructie is voor een deel opgevuld met teelaarde gemengd met dolomiet afkomstig van afbraak. Deze arme en kalkachtige bodem is geprofileerd en ingezaaid met kruiden en vaste planten. Ongeveer in het midden is een heuvel aangelegd door een stapeling van korstplaten van blauwe hardsteen.

Verspreid in de beplanting liggen boomstammen die dienst doen als evenwichtsparcours. Rond de heuvel zijn inheemse bomen aangeplant die thuishoren op arme kalkachtige grond, zoals berken en een esdoorn.

Binnen de betonnen rechthoek zitten een heleboel natuurlijke spelelementen: van een avonturenparcours tot een natuurlijk verstopplekje. Verder zorgen de dubbele schommel en het speeltoestel met klimnet, balanceertouw en glijbaan voor een optimale speelbelevenis.

Plantenborder

Aan de voorkant van het speelplein is er een betonnen bank van 4 meter lang en een vuilnisbakje. De zijkanten van het speelplein zijn borders met een gemengde beplanting van struiken en vaste planten met heel veel bloemen. Achteraan is een groenblijvend en dicht massief van struiken aangeplant, met behoud van de cipressen. Door een aantal onderbrekingen in de vaste plantenborder kunnen de omwonenden via een achterpoortje de tuin in.

Tijdens de aanleg staken de kinderen uit de buurt de handen uit de mouwen op een plantdag. Zelfs een stevige regenbui kon er hen niet van weerhouden om hun speelplein af te werken.