Home>Project>Spoorwegbedding Sint-Pieters, Brugge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Spoorwegbedding Sint-Pieters, Brugge


In Sint-Pieters is een in onbruik geraakte spoorwegbedding ingericht als een fiets- en wandelpad met spelinfrastructuur en zitplaatsen. De aanleg past in het speelruimtebeleidsplan en in het mobiliteitsplan van Brugge.

De Blankenbergse Dijk in Sint-Pieters is een goed bewaard restant van een middeleeuwse dijk, vermoedelijk uit de 12de eeuw. Op het einde van de 19de eeuw werden hier sporen aangelegd voor het goederenvervoer naar de verschillende havendokken. Nu zijn die sporen in onbruik geraakt. Wat overblijft, is een groen lint van meer dan een kilometer met heel wat mogelijkheden. De spoorwegbedding werd in 2012 ingericht  als een wandel- en fietstraject met spelinfrastructuur voor kinderen van verschillende leeftijden. De inrichting past in de uitvoering van het speelruimtebeleidsplan Brugge en van het mobiliteitsplan dat in de aanleg van een stedelijk fietsroutenetwerk voorziet.

Vrijetijdspad

Het wandel- en fietspad heeft een breedte van 2,5 meter en is aangelegd in een rode asfaltverharding, zodat het mooi aansluit op het bestaande fietspad dat zorgt voor de verbinding met  de binnenstad en de Vestingroute. Tegen dit pad aan is een Finse looppiste in houtschors aangelegd van bijna 2 meter breed. Langsheen het traject zijn vijf zitplaatsen ingeplant, van een kleine zitplaats met een zitbank en een fietsenstalling, tot grote langgerekte kunstwerken met hoogteverschillen en kleurgradaties, inspelend op de bestaande beplanting. Aan de zitplaatsen staan speeltoestellen, gekozen op basis van een inspraakproces. Er is, naast de looppiste, ook een fit-o-piste voorzien. Deze bestaat uit zeven toestellen die om de honderd meter geplaatst zijn.

Twee trapconstructies

De overgang van de spoorwegbedding naar het aangrenzende park Ten Poele is ingericht met een betonnen trapconstructie. Die is uit dezelfde materialen opgetrokken als de speel- en zitplaatsen.

De tweede trapconstructie, ter hoogte van het kruispunt van de Sint-Pieterskerklaan met de Palingstraat, is opgevat als een zwevende betonplaat. Ze raakt de spoorwegbedding enkel aan de uiteinden, waar ze gedragen wordt door oude trainrails.