Home>Project>Sportpark Overmere, Berlare
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Sportpark Overmere, Berlare


Het sportpark in Overmere kreeg een vernieuwde toegang en ontsluitingsinfrastructuur. Ook een deel van de sportinfrastructuur is onder handen genomen. De landschappelijke structuur, die aansluit bij het vroegere kasteelpark, werd versterkt.

Het masterplan voor het sportpark in Overmere verzoent verschillende bestaande en nieuwe functies. De bestaande sporthal en -terreinen krijgen de nodige parkeervoorzieningen. Die moeten op hun beurt op een duidelijk leesbare en veilige manier ontsloten worden. Het masterplan omvat verder nog de renovatie en uitbreiding van het Boerenkrijgpark, de vernieuwing van enkele dreven, de renovatie en aanleg van enkele sportvelden en het herstel van de waterhuishouding.

Grachten en laanbomen

In een eerste fase zijn de harde infrastructuur en de landschappelijke structuur aangelegd.

De harde infrastructuur bestaat uit de heraanleg van de bestaande dreven, de aanleg van twee parkeerzones en een nieuwe dreef. Die laatste maakt een voetgangersverbinding met het nieuwe woonzorgcentrum van Overmere.

De landschappelijke structuur wordt bepaald door brede grachten en door duurzame laanbomen die zijn aangeplant. Deze structuur is vandaag het enige nog aanwezige relict dat verwijst naar het gewezen kasteelpark op deze locatie. Eens volgroeid zullen de dreven een beeld- en structuurbepalende functie vervullen, met de diverse sportvelden als tuinkamers in het park. De grachten hebben lichte taluds en dienen ook voor de buffering van het hemelwater, afkomstig van de wegenis en sportinfrastructuur. Een bestaande kapel is mee opgenomen in het geheel.

Sportinfrastructuur

In een tweede fase zijn de atletiekpiste en een voetbalveld gerenoveerd. Er kwam een technisch BMX-parcours, bestaande uit heuvels, op het terrein achter de sporthal. De schuttersbond kreeg een nieuwe staande wip. De bestaande Finse looppiste werd aangevuld met een fit-o-meter.

In de derde fase worden het Boerenkrijgpark en de Duivendreef  gerenoveerd en wordt een nieuw rugbyveld aangelegd.