Home>Project>Stalenstraat, Genk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Stalenstraat, Genk


De Stalenstraat is de centrale winkelstraat in Waterschei. Toch was de voetgangers tot voor kort slechts een restruimte toebedeeld, de rijweg overheerste het beeld. Sinds de heraanleg wordt het parkeren centraal georganiseerd. Aan beide zijden is de verblijfsfunctie onderstreept, de wagen is ondergeschikt.

De ruimtelijke structuur van de stad Genk illustreert haar historische ontwikkeling. Pas in de vorige eeuw is Genk uitgegroeid van een dorp in de heide tot een stad. Ze heeft één centrum en drie sites, ontwikkeld rond mijnexploitatie en industriële activiteiten: Waterschei, Winterslag en Zwartberg. Als gevolg daarvan is Genk in zekere zin een gefragmenteerde stad. Maar door dit uiteengelegde patroon komen ook bijzondere kwaliteiten naar voren: een open en groene structuur en kernen met een eigen karakter.

Veel functies

Om het centrumkarakter van Waterschei nog te versterken beschouwt het stadsbestuur van Genk de herinrichting van de Stalenstraat als een belangrijke impuls. Tot voor kort was de rol van deze winkelstraat als hoofdstraat onduidelijk. Ze was in hoofdzaak een rijweg en parkeerplaats, met een voetgangersgebied als restruimte. Helemaal bedacht in de geest van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. De opgave was duidelijk: een vernieuwing van de structuur van de centrumstraat gekoppeld aan een verbetering van haar beeldkwaliteit.

De Stalenstraat in Waterschei telt veel handelszaken van bovenlokaal belang. Er is horeca en er wordt gewoond. Het ziekenhuis versterkt de rol van deze stedelijke as. De vele functionele eisen maken dat de herinrichting niet kan worden herleid tot een optelsom van rijstroken, fietspaden, parkeerstroken en stoepen. In deze straat zijn er veel meer relaties dan enkel de lineaire verkeersbeweging. Er wordt geparkeerd en winkels worden bezocht. Waar mensen wonen, is er behoefte aan plaats om te ontmoeten en te beleven. Het ontwerp heeft een Stalenstraat neergezet waar de publieke ruimte door vele gebruikers gedeeld kan worden.

Parkeren in het midden

Bij de heraanleg is het wegprofiel drastisch gewijzigd. Het parkeren wordt centraal georganiseerd. Daardoor is een duidelijk antwoord geformuleerd op de parkeerbehoefte maar ontstaat er tegelijkertijd ruimte om te verblijven en te winkelen aan de zijde van de woningen, winkels en horeca. Een ander gevolg is dat de rijweg dichter bij de woningen en winkels komt te liggen. Winkelpuien zijn goed zichtbaar voor autobestuurders die ook een goed zicht hebben op de voetgangersbewegingen. Automobilisten moeten er zich goed van bewust zijn dat ze de beschikbare ruimte moet delen met de voetgangers. Enkel een fietssuggestiestrook scheidt de rijweg van het trottoir.

Materialen voor een optimale beleving

Het onderstrepen van de verblijfsfunctie en het ondergeschikt maken van de wagen in het algemeen wordt ook verkregen door de gebruikte materialen. Stoepen, fietssuggestiestroken en parkeerplaatsen zijn uitgevoerd in een uitgewassen bruin sierbeton. Waar gereden wordt, ligt beton of asfalt in monolietstroken.

Om de eenheid van gevel tot gevel te versterken blijft het niveauverschil tussen stoep en fietssuggestiestrook beperkt tot vijf centimeter. Belangrijk voor de beleving van het project als voetganger zijn de zitbanken met dubbele zit. Ze staan in de lengterichting zodat van op de bank eerder het breedteperspectief benadrukt wordt dan de looprichting.