Home>Project>Goswin de Stassartstraat, Mechelen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Goswin de Stassartstraat, Mechelen


De aanleg van de publieke ruimte speelt een belangrijke rol in het centrum van Mechelen. De herinrichting van de Goswin de Stassartstraat, de Schoutetstraat en de Sint-Janstraat past in het beeldkwaliteitsplan van de stad. Dat wil de in- en uitvalswegen op het vlak van beleving en verkeersveiligheid opwaarderen.

Mechelen bouwt aan een groene, leefbare stad. De openbare ruimte verbindt en ontsluit alle plekken in de stad en is bepalend voor de stedelijke verblijfskwaliteit. Na het verkeersvrij maken van de Grote Markt en de belangrijkste centrumstraten, het openleggen van De Melaan en de Lange Heergracht, en de ontwikkeling van de Tinelsite (in uitvoering) was het de beurt aan de Goswin de Stassartstraat. Deze straat verbindt het hart van de stad, de Wollemarkt naast de Sint- Romboutskathedraal, met het geweten van de stad, de kazerne Dossin aan de Vesten. De Goswin de Stassartstraat heeft enkele belangrijke en pittoreske zijstraten, zoals de Schoutetstraat en de Sint-Janstraat met de groene omgeving van de Sint-Janskerk en de toegang tot het museum Hof van Busleyden.

Visitekaartje van de stad

De Goswin de Stassartstraat is belangrijk voor de ontsluiting van de stad voor het uitgaande verkeer. Samen met de Sint-Katelijnestraat is ze een belangrijk onderdeel van de parkeerlus in dit stadsdeel. De straat fungeert dan ook als een visitekaartje van Mechelen, ze wordt geflankeerd door enkele zeer mooie, oude en nieuwe stadswoningen. De lijnvoering in het ontwerp benadrukt het slingerende karakter van de straat. Door het autoverkeer slechts in één richting toe te laten, zoals vastgelegd in het mobiliteitsplan, komt er veel ruimte vrij voor brede stoepen. Parkeren kan enkel rechts van de rijrichting waardoor aan de overzijde ruimte is voor een licht verhoogd fietspad in tegengestelde richting. De inrichting brengt kwaliteit en rust in het straatbeeld en zorgt voor identiteit en samenhang. Het opwaarderen van de bovenbouw was gekoppeld aan een belangrijke vernieuwing van het rioolstelsel.

Woonerfkarakter

De Schoutetstraat heeft een beperkte breedte, voor de inrichting is gekozen voor een profiel van gevel tot gevel met een centrale goot. Hierdoor heeft de straat een woonerfkarakter met een gemengd gebruik door auto’s, fietsers en voetgangers. De straat oogt als een bijzondere stadssteeg. De ondergrondse vliet is door middel van een betonstrook met waterdruppels herkenbaar gemaakt in het straatbeeld.

Groene omgeving Sint-Janskerk

De Sint-Janstraat verbindt de Goswin de Stassartstraat en de Frederik de Merodestraat. Ze wordt gekarakteriseerd door de Sint-Janskerk en haar groene omgeving. Het ontwerp versterkt de relatie tussen de kerk en het museum Hof van Busleyden door er een eenrichtingsstraat voor het autoverkeer van te maken en de stoepen te verbreden. Fietsers rijden met het autoverkeer over de gezaagde kasseien.

Om het groen rond de Sint-Janskerk af te schermen, is een lange zwevende bank van zeventig meter geplaatst, die tegelijkertijd voldoende zitgelegenheid biedt. De bank wordt in de volksmond de ‘duizendpoot’ genoemd. Aan de andere zijde van de kerk is parkeren op het plein nog beperkt mogelijk. Ook hier zorgt een verhoogd vlak voor voldoende zitgelegenheid. De Sint-Janskerk zelf wordt momenteel gerestaureerd.