Home>Project>Stationsboulevard, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Stationsboulevard, Antwerpen


Nieuwe rol voor Antwerpen Centraal

De aanleiding van de metamorfose die de Antwerpse stationsbuurt vandaag ondergaat, is de uitbouw van Antwerpen Centraal tot een volwaardige HST halte. Voor de 400 meter lange hogesnelheidstrein is een tweede stationstoegang noodzakelijk aan de zijde van de Lange en Korte Kievitstraat. Deze nieuwe stationszijde vormt een strategische locatie voor ontwikkeling van hoogwaardige economische activiteiten.

In 1998 won het Nederlandse Architectenbureau MVRDV de wedstrijd voor de opmaak van het masterplan ‘Antwerpen Zoo CS’. Projectontwikkelaar Robelco ging in zee met Alcatel en het eerste concrete project kwam van de grond. In juni 2006 is Alcatel naar hun nieuwe kantoren verhuisd. De andere gebouwen (waaronder een hotel, supermarkt, kantoren en woningen) worden gefinaliseerd in de eerste helft  van 2008. De oplevering van het nieuwe stationsgedeelte gebeurt eveneens in 2008.

Hoog ambitieniveau voor de openbare ruimte

Ten gevolge van de diverse werken zijn een aantal structurele ingrepen in het straatbeeld noodzakelijk. De openbare ruimte in de stationsomgeving moet immers gelijke tred houden met de vernieuwingen aan het stationsgebouw. Daarom besliste het Antwerpse stadsbestuur om één samenhangend ontwerp te laten opmaken voor de heraanleg van de ruimere omgeving. Het betreft alle straten in en rond de Kievitzone (Ploegstraat, Copernicuslaan, Kievitstraat en het binnengebied tussen de nieuwe bouwblokken), Van Immerseelstraat, een stuk van Plantin & Moretuslei (tussen Provinciestraat en Simonsstraat), Pelikaanstraat, Simonsstraat en Mercatorstraat.

De stad ijverde voor een heraanleg die meer verblijfskwaliteit biedt dan enkel een verkeerstechnische oplossing voor het hele plangebied. Daarom werd door de stad en het district Antwerpen in de zomer 2005 opdracht gegeven aan ontwerpteam OMGEVING en Tritel om hiervoor een verkeersstudie en een ontwerp voor de publieke ruimte te maken. De uitwerking gebeurde in samenspraak met diverse partners: De Lijn, de Vlaamse Overheid, Robelco, Alcatel, NMBS-groep, de Joodse gemeenschap enz.

Van verkeersas tot stationsboulevard

Het projectgebied kenmerkt zich door een sterke noord-zuid oriëntatie. Deze gebieden waaronder de ‘Stationsboulevard’, Van Immerseelstraat en centraal het toekomstige Moretuspark zijn zowel functioneel als visueel sterk verschillende stedelijke ruimten.

Het uitzicht van Pelikaanstraat, de laatste decennia vooral geassocieerd met de ‘goudwinkeltjes’, is sinds de eerste aanleg in 1845 (kort na de ingebruikname in 1836 van de spoorlijn Antwerpen-Mechelen) regelmatig veranderd. De link met het openbaar vervoer en de functie als ‘transitzone’ bleven echter altijd prominent aanwezig. Naast de rol van het treinverkeer zelf, deden hier eerst de paardenkoetsen hun intrede, welke op hun beurt vervangen werden door de tram. Die reed hier tot de jaren zeventig nog bovengronds en verdween bij ingebruikname van de premetro onder de grond. Momenteel blijft vooral het auto -en busverkeer heel zichtbaar aanwezig in het straatbeeld.

De inzet is om de allure van deze oude statige stationsbuurt te herintroduceren, opnieuw flanerende mensen aan te trekken door het aanbieden van een aangename ‘stationsboulevard’ van pleinen en groene accenten met ruime verblijfskwaliteit en aandacht voor de zwakke weggebruiker. Bij het ontwerpen van een multimodaal knooppunt moet echter het overstappen naar verschillende modi ook zo snel en vlot mogelijk kunnen verlopen. Deze twee uitgangspunten vormen een contrast waartussen een evenwichtsoefening noodzakelijk is.

Structurerend groen

Het ontwerp van de nieuwe ‘Stationsboulevard’ wil een aanzet geven tot het verbinden van de stations Antwerpen Centraal en Antwerpen Berchem. De rode draad in dit ontwerpgebied is dan ook het “parklint” en de aanleg van een volwaardig dubbelrichting fietspad. Het parklint ontstaat in de as vanaf de Simonsstraat waar het profiel tot een stuk in de Mercatorstraat zich geleidelijk verbreedt en terug sluit.

Dit structurerend groenelement refereert naar de mooie tuinen die vroeger de spoorzijde sierden. Het parklint bestaat uit een uitgestrekte bol gazon aangeplant met enkele bloeiende solitaire heesters en in het voorjaar verrijkt met een tapijt sneeuwklokjes. Om de historische context visueel te bewaren worden slecht op enkele specifieke plaatsen grote solitaire bomen geplaatst.