Home>Project>Stationsomgeving, Duffel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Stationsomgeving, Duffel


De Duffelse stationsomgeving onderging de voorbije tien jaar een ingrijpende metamorfose. Dankzij de inspanningen van het gemeentebestuur, de NMBS en Infrabel is het niet langer een troosteloze plek maar een hoogwaardig vervoersknooppunt, waar het ook aangenaam verblijven is.

De Duffelse stationsomgeving was lange tijd een troosteloze omgeving: van een stationsplein was geen sprake, de weginfrastructuur was ondermaats en de goederenloods van het station was vervallen en verlaten. In 2008 begon het gemeentebestuur met de volledige vernieuwing van de riolering in de Hermansstraat en de Spoorweglaan. Daarna volgde de make-over van het stationsplein. Het parkeerterrein verdween en maakte plaats voor een mooi en gezellig plein. De kwaliteitsvolle materialen en het gebruik van hetzelfde kleurenpallet creëren een eenheid tussen de Hermansstraat, het stationsplein en de Spoorweglaan. De rijweg is een bruin lint, de stoepen zijn in gezandstraalde grijze betonstenen aangelegd. In de zone 30 is voor blauwe hardsteen gekozen en de gezandstraalde blauwe boordstenen van de zone 50 komen terug in de trappen van het station.

Plein op twee niveaus

Het hoogteverschil op het stationsplein is tot twee niveaus herleid: een straat-, plein- en parkeerniveau en een hoger gelegen groot terras voor het stationsgebouw. Door het verlagen van het niveau van de Hermansstraat is de voetgangerstunnel minder diep en krijgt hij meer licht. Het hoger gelegen pleingedeelte voor het stationsgebouw is toegankelijk via een grote, luie trap en is ontworpen als een groot terras. De grote tegels in ruitpatroon wekken de illusie van een tapijt. Het hekwerk rondom het terras heeft een mooi, grillig patroon van staven in verschillende diktes. Verder springen de hoge straatlantaarns op het stationsplein in het oog, ze verlichten zowel het gedeelte beneden als het terras boven. Een Duitse kunstenaar ontwierp de unieke vorm met drie gebogen armen. Op het plein staan elegante Spaanse banken met houten zitting. In de oude stationsgebouwen stimuleren nieuwe functies de levendigheid en interactie. Zo is er een bakkerij-broodjeszaak gevestigd. De goederenloods is omgevormd tot een kunstenloods waarin de psychiatrische patiënten van Emmaüs hun kunstwerken tentoonstellen.

Voorzieningen voor fietsers

Aansluitend bij de herinrichting van het stationsplein heeft Infrabel de sporen verlegd en nieuwe keermuren geplaatst. Met middelen van de provincie Antwerpen is op de vrijgekomen ruimte een fietsostrade aangelegd. Ze loopt op vanaf de Hermansstraat om via drie fietsbruggen de Nete en twee drukke verkeerswegen te kruisen. Voor de bijna 1000 fietsers per dag heeft het gemeentebestuur daarna de Hermansstraat ingericht als fietsstraat, met onder meer ook bredere stoepen en meer groen. De NMBS investeerde in drie luchtige, veilige en aangename fietsenstallingen voor 450 fietsen. De zadeldaken van deze constructies bestaan uit panelen in de primaire kleuren, die in elkaar overvloeien als een regenboog. Overdag creëren ze een gekleurd diffuus licht, wat ’s avonds nog wordt versterkt door de ledverlichting. Als toemaatje zorgde het gemeentebestuur voor camerabewaking en een openbare fietspomp.

Mobiliteitsknooppunt en verblijfsplek

De gemeente investeerde in een nieuwe, kwaliteitsvolle bushalte. Infrabel zorgde voor nieuwe treinperrons met schuilhuisjes. De NMBS en het gemeentebestuur stonden ook in voor een ruime parking aan het station, maar geheel conform het STOP-principe liggen de fietsenstallingen en de bushaltes dichter bij het stationsgebouw. Samen investeerden de partners 3,7 miljoen euro in de totale metamorfose van de verouderde stationsomgeving tot een hoogwaardig mobiliteitsknooppunt en een aangename verblijfsplek. Het nieuwe stationsplein leent zich nu ook als prima locatie voor pleinevenementen. De jaarlijkse markt voor mensen met talent, die het gemeentebestuur organiseert, kreeg door de vernieuwde locatie een extra stimulans. Aan de langste Duffelse veggie-tafel konden inwoners al gezellig tafelen op ‘hun’ terras onder een warm lentezonnetje. Tot slot was er bij de afwerking aandacht voor meer groen en meer biodiversiteit in de omgeving. Zo is er op het voorplein een bijentuin met een groot bijenhotel.