Home>Project>Stationsomgeving Sint-Michiels, Brugge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Stationsomgeving Sint-Michiels, Brugge


De omgeving van het Brugse station aan de kant van Sint-Michiels is omgevormd tot een groot plein voor voetgangers en fietsers. Het plein ligt deels op maaiveldniveau en is deels ingezonken. Het gemotoriseerde verkeer vanuit de Albertlaan en omliggende straten is van dit stedelijke vlak weggehaald. Het wordt opgevangen op een hoger gelegen rotonde, de zogenaamde balkonrotonde.

De kant Sint-Michiels van het station van Brugge ligt aan de westzijde van de stad. Hier is de Koning Albertlaan een belangrijke toegangsweg naar de stad. Deze weg maakt de verbinding met de autosnelweg E40 en de autoweg N31. Ter hoogte van het station had de Koning Albertlaan enkele gevaarlijke kruispunten met omliggende toegangswegen.  Het kruispunt met de Barrièrestraat stond op de lijst van de zwarte punten. Deze onoverzichtelijke situatie leidde, samen met de verkeerstunnel onder de treinsporen, tot een flessenhals en dagelijkse files

Het project omvatte de volledige herinrichting van de stationsomgeving kant Sint-Michiels, inclusief de aanleg van een nieuwe fietstunnel onder de sporen en het herinrichten van de bestaande onderdoorgang van de negen sporen. Doelstelling is de bereikbaarheid van de omgeving voor fietsers en voetgangers, en de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het algemeen te verbeteren. Fietsers en voetgangers moeten op een vlotte, comfortabele en veilige wijze hun bestemming kunnen bereiken zonder veel om te rijden. Grote aandacht ging uit naar het versterken van het verblijfskarakter van de omgeving.

Nieuw stedelijk plein

Als basislegger van de inrichting is gekozen voor één groot plein voor voetgangers en fietsers, deels op maaiveldniveau en deels ingezonken. Het gemotoriseerde verkeer vanuit de Albertlaan en omliggende straten wordt gescheiden opgevangen en verloopt via een hoger gelegen rotonde. Deze verkeersinfrastructuur is als het ware verbannen uit het stedelijke vlak en naar een verhoogd niveau gebracht, de zogenaamde balkonrotonde. Het plein wordt nu massaal gebruikt door omwonenden, trein- en busreizigers, scholieren en studenten om op een veilige wijze te bewegen en te verblijven. Aanliggend is er een Kiss&Ride en parkeerplaats voor een drietal reisbussen.
Het plein heeft een grote aantrekkingskracht als ontmoetings- en rustplaats en wordt ook gebruikt voor evenementen. Het loopt onder de rotonde door en waaiert uit naar de aantakkende straten.

In een tweede fase van het project worden aangename en sociaal veilige fietsers- en voetgangerstunnels aangelegd onder de sporen, richting binnenstad.

Overleg en participatie

Tijdens het ontwerpproces was er een nauwe samenwerking tussen architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers, verkeersdeskundigen, bouwkundigen en een duurzaamheids- en communicatiecoach. Intens overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, de Stad Brugge en De Lijn leverde goed doordachte verkeersoplossingen op, in evenwicht met het nieuwe stedelijke plein waar de verblijfsfunctie en de veiligheid primeren.
In het ontwerpproces was er veel aandacht voor overleg met bewoners, aanliggende scholen, het psychiatrische ziekenhuis en organisaties voor voetgangers, fietsers, blinden en slechtzienden. Op verschillende tijdstippen waren er overlegvergaderingen, hoorzittingen en infomarkten. Buurtbewoners werden ingelicht over de voortgang van het project, wat zeker bijdroeg tot het draagvlak voor de werken.

Duurzame materialen

Er is gekozen voor duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. Het nieuwe plein is in een uitgewassen betonverharding aangelegd. Dit is comfortabel en vraagt weinig onderhoud. Er zijn bijvoorbeeld weinig voegen zodat onkruidgroei vermeden wordt. Voor de Kiss&Ride-zone en de parkeerplaatsen voor de reisbussen is voor een cementbetonverharding gekozen. Zowel de balkonrotonde als de minirotonde zijn in doorlopend gewapend beton aangelegd. Geprefabriceerde betonnen voorzetwanden garanderen een perfecte afwerking van de wanden van de balkonrotonde. Dit is belangrijk voor de beeldkwaliteit van het infrastructuurwerk. Op deze wijze heeft het plein een aangenaam en stedelijk karakter. Het geheel is niet zomaar ‘een infrastructuur’, het is een vormend element van een stedelijke publieke ruimte.