Home>Project>Stationsproject, Sint-Niklaas
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Stationsproject, Sint-Niklaas


Stationsomgeving herwaarderen als structurerend element

Het vroegere station van Sint-Niklaas fungeerde als centraal punt in het perspectief van de stationswijk. Door het verplaatsen ervan werd in het verleden een lidteken gecreëerd in het stedelijk weefsel. Een globaal project werd op stapel gezet voor de herwaardering en vernieuwing van de stationsomgeving. Het strategisch project had als hoofddoel de stationssite opnieuw te laten opbloeien, met een duidelijke relatie tot de binnenstad en een versterkte stedenbouwkundige en architecturale eenheid. De organisatie van een wedstrijd rond de stationssite lag aan de basis van het project. Het masterplan stationsgebied Sint-Niklaas stelde zich tot doel een nieuwe stedelijke structuur voor de stationsomgeving te creëren. Een nieuw aan te leggen stationsplein was hierin een belangrijk structurerend element. Architectenbureau CEPEZED uit Delft werd geselecteerd om het masterplan verder uit te werken. De invulling werd geconcretiseerd na samenspraak met de verschillende betrokken partijen: het stadsbestuur Sint-Niklaas, de NMBS, De Lijn en de verschillende projectontwikkelaars.

Het stationsproject omvatte verschillende deeloperaties:

  • Renovatie van het stationsgebouw en de bouw van een fietsenstalling (NMBS – Eurostation).
  • Heraanleg en uitrusting van het busstation (De Lijn)
  • Oprichting winkelcomplex en dakparking (Wilma).
  • Oprichting vrijetijdscentrum o.m. met een bioscoopcomplex en parkeergarage,
    horeca en winkels (Leisure Development Sint-Niklaas, Ciné-Invest en Retail Estates).
  • De ontwikkeling van een woonproject met inbegrip van kantoor- en handelsruimten langsheen de Leopold II-laan (Orbis – Interell).
  • Aanleg van een langgerekte esplanade met groenvoorziening (Stad).

Geïntegreerd proces door PPS

Het geïntegreerde stationsproject van Sint-Niklaas was een PPS-initiatief tussen vijf partijen, waarvan de samenwerking is geregeld in een raamovereenkomst. Die partijen zijn de publieke partners Stad Sint-Niklaas, NMBS en De Lijn en de twee private partners Wilma en Leisure Development Sint-Niklaas – Ciné-Invest – Retail Estates. De private partners stonden in voor de realisatie van het winkelcentrum, het cinemacomplex en horeca. De stad was aansturende partij voor het Esplanade-project, zijnde het geheel van de werken van de ondergrond en van de bovengrondse pleinaanleg, waarin de vier individuele projecten zijn ingebed. Door de specifieke context van het Stationsproject, was synchronisatie van de projecten van essentieel belang. De stad Sint-Niklaas heeft door de aanpak van het Esplanadeproject haar greep op het project maximaal kunnen behouden.

De coördinatie tussen deze projecten gebeurde door Euro Immo Star NV, dochter van de NMBS en gespecialiseerd in de ontwikkeling van stationsomgevingen en andere mobiliteitsknooppunten.

Het stationsproject nam een aanvang in november 2001 en werd afgerond in mei 2004.  De totale kostprijs van het project bedroeg zo’n 47 miljoen euro, waarvan nog geen kwart stadsaandeel.  Het stationsproject mag dan ook een geslaagd PPS-project genoemd worden.

Ruimtelijke en functionele herinrichting

Om te beginnen is de verkeersstroom ingedamd. De stedelijke ringweg was reeds ondertunneld, maar wordt door een strikte scheiding van doorgaand- en bestemmingsverkeer nu beter benut. Bestemmingsverkeer is gereguleerd door onder meer de instelling van éénrichtingsverkeer en een zone 30.

Het station is geheel gerenoveerd. Het restaurant aan de voorzijde benam het zicht op de stationsingangen en is daarom vervangen door een glazen, transparante uitbreiding van de stationshal. Het stationsplein is van hieruit gemakkelijk te overzien.

Voor het station is een nieuwe, ruime en overzichtelijke fietsenstalling met transparant dak geplaatst. Deze biedt ruimte aan zo’n 700 rijwielen.

Ook het busterrein naast het station is opnieuw ingericht. Met efficiënt gebruik van de ruimte en herstructurering van de buslijnen is het aantal halten vermeerderd, waardoor het station nu een meer centrale plaats in het streekvervoer inneemt.

Een bouwmarkt tegenover het station is gesloopt. Het bedrijf was in schaal en functie niet langer wenselijk en wordt vervangen door winkels in combinatie met appartementen ontworpen door architect Jo Crepain.

Als ruggengraat van de vernieuwde gebiedsstructuur is een langgerekt wandel- en verblijfsgebied aangelegd. Deze zogenaamde Esplanade koppelt uitgaanscomplex, station en winkelcentrum en leidt via de Stationsstraat richting centrum.

Nieuw imago, flexibele invulling

De laatste decennia was de omgeving verworden tot een unheimische stedelijke ruimte. Er was nauwelijks verband tussen de bebouwing en het openbare domein. De herinrichting van het stationsgebied Sint-Niklaas heeft een aantrekkelijke eenheid aangebracht in een buurt die lange tijd als onaangenaam en versnipperd werd ervaren. Sinds de herinrichting beschikt Sint-Niklaas over een modern, 21e-eeuws stationsplein dat goed aansluit bij de grotendeels 19e-eeuwse bebouwing rondom. Het gebied is nu open, toegankelijk en uitnodigend. De verblijfswaarde is hoog, de vanzelfsprekendheid van functies groot.

De kwaliteit van de herinrichting stationsomgeving Sint-Niklaas schuilt vooral in de helderheid, inzichtelijkheid en aantrekkelijkheid die het gebied heeft gekregen. In de verschillende functies is een duidelijke structuur aangebracht. Was het gebied voorheen troebel, verbrokkeld en ondoorzichtig, de vernieuwde indeling, de overzichtelijk geïntegreerde verkeersstromen en de aanleg van de Esplanade hebben het gemaakt tot transparante eenheid waarin mensen gemakkelijk hun weg vinden.