Home>Project>Stationsstraat, Lanaken
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Stationsstraat, Lanaken


De Stationsstraat in Lanaken is gedeeltelijk heraangelegd, tussen het kruispunt Molenweidestraat-Spoorwegstraat en het kerkplein. De winkelstraat is nu een levendige en herkenbare plek met ruimte voor groen en beleving. Ze heeft het statuut van fietsstraat, het autoverkeer wordt ontmoedigd.

De Gemeente Lanaken gaf een ontwerpteam de opdracht om een beeldkwaliteitsplan en de daaruit volgende uitvoeringsdossiers op te maken voor het centrum van Lanaken. Na een grondige analyse van de behoeften en kwaliteiten, in samenwerking met een klankbordgroep, definieerde het team een groene en een rode drager die het DNA van Lanaken vormen en op strategische plaatsen samenkomen. De groene drager omvat het verbeteren van de landschappelijke identiteiten rondom de Langkeukelbeek en van het groen in de straten en op de pleinen van de gemeente. De visie van de groene drager stelt dat het landschap leidend is voor toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied en voor de leefbaarheid in de kern. De rode drager wordt gekenmerkt door de, in de loop van de jaren, in het centrum gerealiseerde pleinen en gebouwen. Hij is op veel plaatsen divers van karakter en heeft weinig identiteit. Het winkelhart is hierdoor niet makkelijk herkenbaar. De doelstelling van het beeldkwaliteitsplan is om onder meer de randvoorwaarden te formuleren voor de ontwikkeling van een rode drager in de toekomst en te komen tot een attractief en vergroend winkelhart met sfeervolle pleinen en een aantrekkelijk verblijfsklimaat.

Fietsstraat

Deze globale visie was het vertrekpunt voor de opmaak van een concreet uitvoeringsontwerp voor de Stationsstraat. Ze krijgt het statuut van fietsstraat waar de auto te gast is. Fietsers kunnen in beide richtingen door de winkelstraat, het autoverkeer slechts in één richting. Vroeger was dat van oost naar west, nu van west naar oost. De omkering van de rijrichting houdt reeds rekening met de toekomstige invalsweg naar het centrum vanuit de Tongersesteenweg, waarbij het gemotoriseerde verkeer wordt afgeleid naar de omliggende parkings. De vroegere zone voor langs-parkeerplaatsen heeft plaatsgemaakt voor beleving in de vorm van groene eilanden met zitelementen, fietsenstallingen en terrassen. Winkelgasten worden verwend met achtergrondmuziek en een openbaar wifi-netwerk. De ‘fast shoppers’ beschikken in de belevenisstrook nog over vier langsparkeerplaatsen tussen de Winkelstraat en de Molenweidestraat waar ze maximaal 30 minuten mogen parkeren. De stoepen zijn minimaal 1,75 m breed, met voldoende doorsteken tussen het straatmeubilair zodat er vlot van de ene naar de andere kant kan worden overgestoken. Het zo goed als drempelloze profiel van de vroegere straat is behouden. Ook de bestrating is zoveel mogelijk behouden. De materialen van de nieuwe aanleg sluiten erbij aan.

Autoverkeer ontmoedigen

Op het kruispunt Spoorwegstraat-Molenweidestraat-Stationsstraat wordt het autoverkeer afgeleid naar de parkeerterreinen op het Europaplein en Molenweideplein. Het inrijden van de winkelstraat wordt ontmoedigd. De aanbevolen route voor het gemotoriseerde verkeer is uitgevoerd in asfalt, terwijl voor de winkelstraat kleinschalige materialen zijn gebruikt.