Home>Project>Stationsstraat, Sint-Niklaas
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Stationsstraat, Sint-Niklaas


De Stationsstraat is ontworpen als een groene stedelijke winkelpromenade, op maat van de voetganger en de fietser. Het straatprofiel is volledig hertekend met gelijkgrondse pleinaanleg van gevel tot gevel. Meerstammige bomen en gesculpteerde buxusmassieven brengen kwalitatief groen in.

De Stationsstraat is de belangrijkste winkelstraat van het centrum van Sint-Niklaas. Ze is de centrale as tussen de Grote Markt en het station. Het vroegere profiel, materiaalgebruik en aanwezige groen benadrukten de verkeerstechnische beleving ten nadele van de verblijfskwaliteit. De grote variatie aan materialen, in tegenstelling tot het heterogene patrimonium, leverde een druk en versnipperd beeld op. Een heraanleg drong zich op.

De visie voor het herwaarderen ging uit van de Stationsstraat als drager en ruggengraat van het winkelgebied. De straat, 600 m lang en 14 m breed, is ontworpen als groene stedelijke winkelpromenade. Het profiel is volledig hertekend met gelijkgrondse pleinaanleg van gevel tot gevel voor een maximale verblijfskwaliteit. De verharding bestaat uit een ongelijke mengeling van vier tinten graniet die zorgvuldig werden geselecteerd in combinatie met accenten uit blauwe hardsteen. De klemtoon ligt op het gebruik, het comfort en een krachtige beeldbeleving door de gebruiker.

Verkeersluw

De Stationsstraat is verkeersluw aangelegd op maat van de voetganger en de fietser.

De rijrichting van de Grote Markt naar het Stationsplein bleef behouden. Gemotoriseerd verkeer wordt op een veilige en subtiele wijze afgewikkeld. Fietsers kunnen comfortabel in beide richtingen rijden: in de rijrichting als gemengd verkeer, tegen de rijrichting in op een leesbare gemarkeerde fietssuggestiestrook. Die strook is gekoppeld aan de brede wandelzone.

Door het voorzien in enkele verzinkbare palen is een zekere flexibiliteit ingebouwd, zodat de straat geheel of gedeeltelijk tot een autovrije straat omgevormd kan worden.

Een complex programma van eisen, zowel bovengronds als ondergronds, werd uitgepuurd tot een op het eerste gezicht eenvoudig ontwerp. Een quasi centrale functionele strook is de rode draad van de inrichting. Ze omvat de parkeer-, laad- en loszone, groenvoorzieningen, ruimte voor bestaande en nieuwe terrassen, straatmeubilair. In deze strook zijn ook drie waterpartijen geïntegreerd, waaronder een spiegelfontein ter hoogte van de Salons voor Schone Kunsten.

Kwalitatief groen

Door doordacht om te springen met de positionering van de nutsleidingen is voldoende ruimte gecreëerd voor de aanplant van bomen. Deze ondergrondse met substraten aangelegde ruimte is voorzien van de nodige beluchting, irrigatie en drainage voor optimale groeiomstandigheden.

Een sortiment van meerstammige bomen in groot formaat werd zorgvuldig samengesteld in nauw overleg met de groendienst van de stad, een bloembinder en een tuinarchitect. De selectie werd gemaakt op basis van verschillende aspecten zoals wintergroen, bloei, bladvorm, herfstverkleuring, decoratieve schors. Naast deze bomen zijn enkele gesculpteerde buxusmassieven gerealiseerd die een krachtig beeld geven en de continuïteit van groen in de winter garanderen.

Functionele en decoratieve verlichting

De functionele verlichting zorgt voor voldoende licht en geeft een gevoel van veiligheid. De decoratieve verlichting brengt de nodige sfeer. Deze is subtiel geïntegreerd in enkele zitbanken, de terrassen en de drie waterpartijen. De verlichting maakt de kwaliteit van de publieke ruimte ook ’s avonds en ’s nachts zichtbaar.