Home>Project>Stationsstraat, Sint-Truiden
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Stationsstraat, Sint-Truiden


Aan het begin van de 21ste eeuw begon de aftakeling van de Stationsstraat, koning auto was dominant en handelszaken trokken weg. De link tussen stad en station werd een functionele verbinding zonder verblijfskwaliteit. De vernieuwing van de Stationsstraat, aansluitend op die van de winkelstraat (Stapelstraat), is een eerste project in de herwaardering van de stationsbuurt.

Eind 19de eeuw kwam de expansie van Sint-Truiden op gang. De trein was toen het enige transportmiddel om mensen comfortabel over langere afstand te vervoeren. De Stationsstraat was de grote verbindingsstraat tussen het station en de Stapelpoort en een belangrijke schakel met het stadscentrum. Het station en het spoor vormen overigens tot vandaag de scheidingslijn tussen stad en buitengebied. Al snel verrezen er in de Stationsstraat statige (heren)huizen waar notabelen hun intrek namen. Oude afbeeldingen laten een openbaar domein zien met aan weerszijden een verhoogde stoep van twee tot drie meter breed met daartussen ruimte voor vervoermiddelen. Tot 2015 was de rijweg opgedeeld in een linkse en rechtse parkeerstrook met ertussen een rijbaan voor dubbelrichtingsverkeer.

Eenrichtingsverkeer met bomen

Na de afweging van verschillende herinrichtingsvoorstellen bleek het concept ‘eenrichtingsverkeer met rij bomen’ de meest optimale oplossing. Fietser en voetganger staan centraal, met ruimte om weer te flaneren in deze straat met haar typische architectuur. De auto is er te gast, het openbaar vervoer rijdt met aangepaste voertuigen door de straat. Het doorgaande verkeer wordt ontmoedigd en de groene link voor de zwakke weggebruikers wordt benadrukt. De inplanting van ‘scholen van morgen’ aan de andere zijde van het spoor, de aanpalende Gazo met een welzijnscampus en basisschool, en de toekomstige uitrusting van de site met een mobihub laden de buurt extra op en versterken zo de verbindende functie van de Stationsstraat.

Wandel- en fietsboulevard

In de Stationsstraat is gemotoriseerd verkeer enkel toegelaten richting stadscentrum. Tussen de rijweg en de brede stoep aan de zuidzijde ligt een parkeerstrook. Aan de noordzijde, de kant met de meeste zonuren, is een dubbelrichtingsfietspad aangelegd en aansluitend een ruim voetpad. Het weidse profiel wordt maximaal als wandelboulevard tussen station en stadshart ontwikkeld. De inrichting met eigen ontwerpen voor zitbanken en kelderroosters komt zoveel mogelijk tegemoet aan een integrale toegankelijkheid, zorgt voor eenheid van gebruikte materialen en een zo comfortabel mogelijke ruimte voor fietser, voetganger en omwonende. In het oorspronkelijke dwarsprofiel was sprake van een dubbele bomenrij. De bomenrij tussen fietspad en stoep is uiteindelijk niet gerealiseerd zodat de zone voor de trage weggebruikers ruimtelijk een geheel vormt. De bomenrij tussen fietspad en rijweg is behouden en zal op termijn een laaneffect creëren.

Fietsers voorrang

De fietsers beschikken over maximaal vlotte en veilige voorzieningen. Het dubbelrichtingsfietspad in de Stationsstraat gaat over in een korte fietsstraat in de Stapelstraat. Ter hoogte van de kruispunten zijn de voet- en fietspaden doorgetrokken zodat de trage weggebruikers hun voorrang behoudt. Het kruispunt van de Stationsstraat met de Rijschoolstraat en de Tiensesteenweg was omwille van de complexiteit van de mogelijke (fiets)bewegingen geen eenvoudige ontwerpopdracht. Het gemotoriseerde verkeer komende vanuit de Stationsstraat en de Tiensesteenweg kan de Stapelstraat bereiken via een uitritconstructie. Samen met het bewust vermijden van een rechte rijlijn richting Stapelstraat maakt dit de automobilist duidelijk dat de fietser voorrang heeft op de oost-westgerichte as. Het gemotoriseerde verkeer uit de Tiensesteenweg moet voorrang verlenen aan het verkeer uit de Stationsstraat, net om te vermijden dat het autoverkeer te vlot (snel) richting Rijschoolstraat kan en daardoor de voorrang van de fietser in het gedrang zou komen.

Communicatie

De ingrijpende werkzaamheden aan de Stationsstraat hebben heel wat voeten in de aarde gehad. Communicatie was een belangrijk aandachtspunt. De bevolking kreeg op regelmatige tijdstippen informatie over de werken, onder meer via een afzonderlijke website, berichtgeving op sociale media en een periodieke infokrant. Voor de bewoners van de Stationsstraat werd een meer persoonlijke communicatiestrategie gehanteerd. Via brieven en infovergaderingen bleven ze op de hoogte van de laatste vorderingen. Ze werden uitgenodigd op een officieel inhuldigingsfeest. De reacties over ‘hun’ nieuwe straat waren unaniem positief.