Home>Project>Stephanieplein, Clementinaplein en Koninginnelaan, Oostende
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Stephanieplein, Clementinaplein en Koninginnelaan, Oostende


Oude glorie in ere hersteld

De Koninginnelaan was op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw in Oostende de wandellaan bij uitstek. Koning Leopold II wandelde via de Koninginnelaan van zijn koninklijke chalet naar het Maria Hendrikapark.
De laan heeft echter door de jaren heen haar allure wat verloren. Een herwaardering drong zich op. Het stadsbestuur engageerde zich om de Koninginnelaan als ‘groene boulevard’ op te waarderen: een schakeling van groene ruimten met een belangrijk verblijfskarakter, bijeengehouden door een comfortabele wandel- en fietspromenade.

Variatie in vorm en functies

Door de rijweg te bundelen aan de westelijke zijde van de huidige weg ontstaat aan de oostzijde een brede wandelpromenade.
De omslotenheid van het Prinses Stephanie en het Prinses Clementinaplein – de twee Squares – wordt versterkt door de groene randen te herzien. Door het inzetten van voldoende wintergroene struiken is de beslotenheid van deze parkjes ook in de winter verzekerd. Een compositie van planten met verschillende bladvorm, bloei, geur … zorgt voor een gevarieerd beeld. Er is geopteerd om zowel de promenade als de wandelpaden in blauwe hardsteen uit te voeren in een doorlopend patroon.

Het Stephanieplein wordt maximaal behouden in haar huidige structuur en functie: wandel-, rust en speelruimte. In het Clementinaplein is door de beperktere schaal van het plein en de driehoekige vorm het wandelen ondergeschikt aan het ‘kijken’. Door het gebruik van strepen van strakke geschoren taxushagen in contrast met de meer amorfe omranding (kardinaalsmuts en hortensia) ontstaat enerzijds een boeiend kijkstuk en anderzijds een zachte geleding in het park die de intimiteit ervan versterkt. Zowel de parkjes van de Squares als de centrale promenade zijn uitgerust met comfortabele zitbanken. De promenade krijgt allure door de reconstructie van de bank in blauwe hardsteen en een lange waterpartij met fonteinen.