Home>Project>Het ideale straatprofiel, Genk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Het ideale straatprofiel, Genk


In het kader van de Dag van de Architectuur 2013 realiseerden enkele ontwerpers op eigen initiatief de levensgrote maquette ‘Het ideale straatprofiel voor één dag’. Het is een manifest tegen het versteende Vlaanderen, voor één dag en in één van de meest stenige straten van Genk. Het tijdelijke, multifunctionele straatprofiel geeft een doorkijk naar een mooier en duurzamer Vlaanderen.

Vlaanderen heeft een van de dichtste, ver­harde wegennetten ter wereld. Met 205 km² beslaat de verharding 1,3 keer de oppervlakte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ver­harde wegen, dikwijls geflankeerd door lintbebouwing, bepalen voor een groot deel de identiteit en kwaliteit van het Vlaamse verstedelijkte landschap.  Bovendien zijn de Vlaamse wegen vaak overgedimensioneerd, wat uitnodigt tot hard rijden. Met alle gevolgen van dien. Er liggen enorme kansen om deze gigantische grijze massa te transformeren van een monofunctionele, stenige ruimte in een multifunctionele, productieve en aantrek­kelijke groene ruimte die een meerwaarde is voor de directe omgeving, de regionale en de landelijke schaal.

Europalaan Genk

De Europalaan is een typische versteende straat in Vlaanderen, met een overmaat aan ongebruikte verharde ruimte. Het straatprofiel is puur infrastructureel ingericht. En omdat elke functie haar eigen zone heeft, is er een groot ruimtebeslag. Er zijn plannen om hier een tramlijn aan te leggen. Dit wordt meegenomen in het Ideale Straatprofiel. Dit ontwerp wil aantonen dat er binnen de bestaande profielen letterlijk ‘ruimte’ is voor het (deels) oplossen van urgente opgaven in Vlaanderen zoals wateropvang (ten behoeve van infiltratie, wateropslag en -zuivering), energievoorziening (lokale energienetwerken, opwekking van energie en productie van biogewassen), klimaatverandering (reductie van fijn stof en CO2, vermindering van het urban heat effect) en het vergroten van de verkeersveiligheid.

Eigen initiatief

De installatie ‘Het Ideale Straatprofiel’ is gerealiseerd op eigen initiatief van de ontwerpers. Dit gebeurde in het kader van de Dag van de Architectuur 2013, georganiseerd door Het Vlaams Architectuur Instituut. Verschillende bedrijven leenden materialen en beplanting uit, de ontwerpers zelf bekostigden ontwerp, uitvoering en presentatie.  Ze vinden het belangrijk dat ontwerpers op deze manier belangrijke opgaven agenderen en zichtbaar maken. Collages zijn vaak inspirerend, maar roepen soms ook vragen op. Door een mogelijke inrichting als levensgrote maquette op te bouwen, wordt het (mogelijke) toekomstbeeld veel tastbaarder. Zowel het stadsbestuur als de winkeliers waren enthousiast over de installatie en volgens omwonenden mocht de inrichting van de Europalaan altijd zo blijven.