Home>Project>Te Boelaerlei, Borgerhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Te Boelaerlei, Borgerhout


De Te Boelaarlei was tot voor kort een doorgaande verkeersas zonder verblijfskwaliteit. Sinds de herinrichting als woonerf is ze weer een verblijfsplek voor bewoners en passanten, met aandacht voor de aanwezige functies.

De Te Boelaarlei is een typische woonstraat met dubbelrichtingsverkeer, gelegen in Borgerhout extra muros. Ze maakt de verbinding tussen het Boelaarpark (gelegen aan de Jozef Verbovenlei) en het kruispunt aan de Herentalsebaan. Veel zachte weggebruikers maken er gebruik van, onder andere de leerlingen van de verschillende scholen in de wijk. De straat telt enkele publieke functies op schaal van de buurt, zoals het buurtcentrum en de kerk.

Afsluiten van druk kruispunt

De aanleiding voor het aanpakken van de Te Boelaarlei was het opnieuw aanleggen van de Herentalsebaan. Bij die aanleg lag de focus op de verbetering van de leesbaarheid en de verkeersveiligheid van het kruispunt met de Luitenant Lippenslaan. In het wijkcirculatieplan werd dan ook voorgesteld om de Te Boelaarlei af te sluiten van dit kruispunt. De grote voordelen van die ingreep zijn een verminderde complexiteit van de verkeerssituatie en een sterke verbetering van de situatie voor de fietsers, onder meer de schoolgaande jeugd die het kruispunt dwarst. Om dit te realiseren was het noodzakelijk om de aansluiting vanuit de Te Boelaarlei te knippen. Aangezien de bestaande inrichting hierop niet was afgestemd, wenste het district dit deel van de straat her aan te leggen. In een eerste fase werd de Te Boelaarlei met tijdelijke ingrepen afgesloten van de Herentalsebaan en werd dit deel doodlopend.

Verbindingsstraat wordt woonerf

De Te Boelaarlei had zowel behoefte aan een verblijfs- en ontmoetingsruimte door de aanwezige functies (de kerk, het buurtcentrum en het opleidingscentrum) als aan een veilige verbinding voor de voetgangers en fietsers naar de scholen in de wijk. Daarom werd gekozen om dit deel van de Te Boelaarlei als woonerf in te richten.

Een nieuwe groenstructuur ordent de ruimte in het woonerf en biedt plaats om te vertoeven en te ontmoeten. Een centrale ontmoetingsruimte ter hoogte van de kerk en een groene pleinruimte aan de kant van de Herentalsebaan verhogen de verblijfskwaliteit. De vroegere aanliggende parkeerplaatsen zijn verplaatst naar de aanwezige functies en geclusterd tussen grotere groenvakken. Een asverschuiving ter hoogte van de kerk en het invoeren van dwarsparkeren zorgen voor een aangepast rijgedrag. Zo is deze voormalige verbindingsstraat omgevormd tot een aangenaam en groen woonerf met een hedendaagse vormgeving.

Groene verblijfsruimte voor de buurt

De ontmoetingsruimte voor de kerk is een verhoogd plein met strategisch geplaatste zitstoelen. Hierdoor is het weer een publieke plek voor het samenzijn en het ontmoeten in de buurt. Aan de ingang van de kerk is er plaats voor een ceremonieruimte. Een doordacht spel van open ruimte en clusterparkeren in het woonerf biedt ruimte aan de omliggende functies. De zachte weggebruikers, of het nu passanten zijn of gebruikers van de ontmoetingsruimte, kunnen dit deel van de publieke ruimte weer opeisen, en dit in een aangename groene inrichting. De vernieuwde Te Boelaarlei versterkt de identiteit van de woonbuurt, waardoor bewoners zich weer bereid tonen om mee zorg te dragen voor hun straat.