Home>Project>Terloplein, Borgerhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Terloplein, Borgerhout


Het intensief gebruikte Terloplein ligt in het oudste deel van het district Borgerhout, een dicht bevolkt deel van de Stad Antwerpen.  Het district besliste om het plein te vernieuwen om zo het wijkcirculatieplan in uitvoering te brengen. Daarin was opgenomen om de Kwekerijstraat te knippen en bij het plein te voegen. Bovendien waren het plein en zijn speel-en sportinfrastructuur  in slechte staat en was het ontwerp niet meer aangepast aan de hedendaagse behoeften.

Het Terloplein was omsloten door drie straten en een spoorwegberm. In het wijkcirculatieplan werd beslist om de Kwekerijstraat te knippen om zo meer kwalitatieve pleinruimte te creëren. De beslissing om het plein aan één kant tot aan de gevels te laten lopen, zorgde ervoor dat de ruimte volledig herbekeken moest worden.

Een onoverzichtelijk plein

De grootste opdracht was structuur in het plein krijgen. Door de vele verschillende materialen, de verspreide speeltoestellen, onvoldoende verlichting en een gebrek aan zonering van de verschillende functies was het plein onoverzichtelijk. Ook voelde het niet veilig aan omdat er veel donkere hoekjes waren, er geen duidelijk onderscheid was tussen rijweg en plein, en de verlichting niet samenviel met de loop- en fietslijnen.  De donkere zone naast de spoorwegberm die een belangrijke loop- en fietslijn is, werd weinig gebruikt omdat deze voor een groot stuk van het plein werd afgesloten door het voetbalveld, en omdat enkele obstakels zoals fietsenstallingen de doorgang bemoeilijkten.  Ook enkele materialen, zoals zand en dolomiet, waren niet aangepast aan het intensieve gebruik van het plein.

Naar twee zones

De bestaande bomen waaronder waardevolle haagbeuken en lindebomen waren de basis voor het nieuwe ontwerp. Na het wegnemen van de zieke exemplaren werd een dubbele driehoekige structuur gevonden in de bomen. Deze structuur bakent duidelijk de verschillende zones  van het nieuwe ontwerp af en ondersteunt samen met de nieuwe verlichting de bestaande loop- en fietslijnen, zowel langs de spoorwegberm als centraal over het plein.

Alle functies kregen hun plaats binnen deze nieuwe structuur. In de grootste driehoek kwamen speeltoestellen en een voetbalzone. De speel- en sportinfrastructuur is vernieuwd en uitgebreid. De speeltoestellen zijn verdeeld over twee zones, een zone voor de kleinere kinderen met enkele losse toestellen en een combinatietoestel, en een zone voor de grotere kinderen met een uitdagende klimdome. Ook bij de voetbalzone is er een deel voor jonge kinderen en een groter voetbalveld voor de ouderen. Het grote voetbalveld is verdiept aangelegd. Zo ontstaat de mogelijkheid om naast het veld op een muur te zitten, die ook een afscherming is voor wegvliegende ballen. De voetbalzone is gedraaid om het rechtstreekse zicht tussen het plein en de spoorwegberm te vergroten en deze laatste bij het plein te betrekken.

In de kleine driehoek is de bestaande zitzone behouden. Deze veel gebruikte verblijfsplek werd meer opengetrokken naar de rest van het plein door het verminderen van de obstakels en het gebruik van zitbanken zonder rugleuning.  Langs de spoorwegberm kwam een nieuwe verblijfszone. Hierdoor is de historische berm meer betrokken bij zijn omgeving en dat vergroot het plein visueel aanzienlijk. Een laag hekwerk met beplanting aan de rand van het plein zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen rijweg en plein.

Materiaalgebruik ondersteunt structuur

De bestaande verlichting aan de gevels fungeert nog steeds als basisverlichting. Om de structuur van het ontwerp te ondersteunen, kwamen er extra verlichtingspalen op de looplijnen dwars over het plein en naast de spoorwegberm. De lage palen zorgen voor functionele verlichting en geven bovendien sfeer.

Heel het plein is in één solide materiaal uitgevoerd, lichtgrijze betonstraatsteen. Dit sluit aan op de stoepen van de aanpalende straten. Op de boomstrippen, die de basis vormen voor het ontwerp, viel de keuze op Chinese graniet in een groter tegelformaat. Dat refereert naar de spoorwegberm.  Onder de bomen garanderen ruime vlakken met harsgebonden steenslag voldoende infiltratie van regenwater. Ook de speel- en sportzones kregen een afwijkend materiaalgebruik aangepast aan hun gebruik. De speelzones werden aangelegd in een valdempend rubber. Het kleurgebruik hiervan in felblauw en grijs sluit aan bij de kleuren van de speeltoestellen. De twee voetbalzones zijn in gegoten beton uitgevoerd.