Home>Project>The Bluff en Hill 60, Ieper
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

The Bluff en Hill 60, Ieper


De Westhoek is al jaren een topbestemming voor het oorlogstoerisme. In het kader van het cultuur-toeristische project ‘Herinneringspark 14-18’ zijn de oorlogslandschappen ‘The Bluff’ en ‘Hill 60’ beter toegankelijk gemaakt. Subtiele ingrepen maken het verleden herkenbaar. 

Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van de Groote Oorlog leeft toerisme in de Westhoek meer dan ooit. Aan dit meest westelijke deel van het Westfront confronteren tal van artefacten de bezoekers met de Eerste Wereldoorlog. Er zijn gereconstrueerde sites, herdenkingsmonumenten, musea, begraafplaatsen…

Herinneringspark 2014-2018

Omdat de mensen van toen overleden zijn, neemt het landschap een belangrijke plaats in als laatste getuige. In het kader van de 100-jarige herdenking van de Groote Oorlog werd het grootschalige cultuur-toeristische project ‘Herinneringspark 14-18’ uitgewerkt, met als doel de vele losstaande relicten en sites te verbinden en de rol van het landschap te benadrukken en voelbaar te maken. Belangrijke landschappelijke sites zijn versterkt en opgenomen in een netwerk. De oorlogslandschappen ‘The Bluff’ (‘bluff’ is Engels voor steile oever) en ‘Hill 60’ in de beruchte ‘Ieperboog’ waren prioritair omdat ze uitzonderlijk goed bewaard en daardoor herkenbaar zijn gebleven. Ze vormen een uniek landschappelijk kader om de jarenlange gevechten onder de aandacht te brengen.

The Bluff

‘The Bluff’ ligt vandaag in het provinciedomein De Palingbeek. Tijdens WO I was de plek strategisch omwille van de nabijheid van het kanaal Ieper-Komen en door de hogere ligging met uitzicht op Ieper. De site was het toneel van het koortsachtig graven van ondergrondse gangen en schachten, mijnexplosies, sabotage en afluisterpogingen. Vele militairen lieten het leven tijdens deze ondergrondse oorlogsvoering. De oevers van het kanaal wisselden regelmatig van bezetter.
De nieuwe landschappelijke ingrepen hebben betrekking op het creëren van een toeristisch parcours, dat de ontsluiting verbetert en het landschap maximaal vrijwaart. Een historische dreef leidt de bezoekers vanaf de parking naar het oorlogsgebied. Het traject start aan een overdekt stalen infopaviljoen met een informatiefilm, gemaakt in samenwerking met het museum In Flanders Fields. Vanaf het paviljoen vertrekt een zwevend houten pad tussen de kraters van mijnen en bommen, die nu vaak onder water staan. Dat geeft een bijzondere ervaring.
De verbinding leidt bezoekers over het voormalige niemandsland tot op ‘The Bluff’,  waar de Engelse stellingen tien meter hoger lagen dan de Duitse linies en waar beide slechts veertig 40 meter van elkaar verwijderd waren. Op het hoogste punt zorgt een uitkijkplatform voor verre zichten over niemandsland. De historische sluis, op zo’n 700 meter van ‘The Bluff’, kreeg tijdens de oorlog de benaming Gordon Post. De Britten gebruikten hem als bataljonshoofdkwartier en verbandpost. Hier zorgt een zwevende brug over het water voor een uniek zicht in de met varens begroeide sluis. De brug verbindt ook recreatieve wandelroutes.
Bijzonder aan de ingreep is de enscenering. Door op bepaalde delen spontaan gegroeide bomen te rooien, komt het rauwe en kale oorlogslandschap weer in beeld, terwijl andere delen bewust bebost zijn gehouden. Stalen strips in de grond geven de voormalige linies aan, trapconstructies benadrukken niveauverschillen.

Hill 60

‘Hill 60’ is een heuvel even buiten het dorp Zillebeke. Het is één van de meest ongerepte getuigen van het gewelddadige verleden van de streek. Dit is voelbaar door het sterk geaccidenteerde terrein met bom- en mijnkraters als gevolg van de ondergrondse oorlog met loopgraven en tunnels. Het grote verschil met ‘The Bluff’ is dat er altijd al begrazing was waardoor het terrein overzichtelijker is. Tevens staan op de site verschillende gedenkstenen en monumenten die beheerd worden door de Commonwealth War Graves Commission.
Het ontwerp zet in op het realiseren van een traject over de site langsheen de belangrijkste relicten. Het parkeerterrein is verplaatst naar het startpunt voor bezoekers, aan de rand van de site. Hier vertrekt een grillige padenstructuur, gebaseerd op de ligging en vormgeving van de vroegere loopgraven, die bezoekers over de site voert. De paden lijken over het oorlogslandschap te zweven en zorgen er op deze manier ook voor dat bezoekers minder geneigd zijn buiten de paden te wandelen. Bijzondere plekken zijn het punt waar de vijandelijke loopgraven slechts zestien meter van elkaar verwijderd waren (het smalste punt van het niemandsland in de ‘Ieperboog’) en de grastribune met een zicht op de torens van Ieper. Vanaf ‘Hill 60’ hebben bezoekers, dankzij de verbreding van een bestaande brug door Infrabel, een goede aansluiting op de ‘Caterpillar’. Deze enorme mijnkrater is bereikbaar over het traject van de vroegere tunnel die gebruikt werd om de ondergrondse mijn te plaatsen. Op de ‘Caterpillar’ is de overtollige beplanting verwijderd om de leegte door de impact van de ontploffing voelbaar te maken.

Ondergrond

De ingrepen aan ‘The Bluff’ en ‘Hill 60’ zijn met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase was er bijzondere aandacht voor de ondergrond die omwille van het aanwezige erfgoed slechts oppervlakkig bewerkt mocht worden. Ook toonde onderzoek aan dat er in de ondergrond nog bijzonder veel munitie aanwezig is. Hiermee moest rekening gehouden worden bij bijvoorbeeld de funderingswijze van de paden. Daarnaast verbergt de ondergrond nog steeds soldaten die hier strijdend aan hun eind kwamen.