Home>Project>Torenvalk, Blanden
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Torenvalk, Blanden


De Torenvalk is een leesbare toegangspoort tot het Meerdaalwoud. Ze bundelt onthaalinfrastructuur en een groene parking. Alles is ontworpen met respect en maximaal behoud van de karakteristieke landschapselementen van de site.

De opdracht voor de Torenvalk past in de uitvoering van de structuurvisie Meerdaal en het bosbeheerplan Meerdaal, meer bepaald de onderdelen ‘onthaalfunctie, beheerplan en zoneringsprincipe’. De onthaalfunctie richt zich op een groot en zeer divers publiek en is waar mogelijk inclusief. Het beheerplan mikt op kwaliteitsvolle openluchtrecreatie in een authentieke bossfeer. Het zoneringsprincipe heeft tot doel de recreant door een boeiend aanbod aan te trekken naar minder kwetsbare plaatsen en zo op een spontane wijze meer kwetsbare plaatsen met zeldzame fauna en flora beter te vrijwaren.

Uitkijktoren met veel functies

De groene parking aan de onthaalpoort is uitgevoerd in kunststof grasdallen en is volledig van de straat afgescheiden door een aarden wal.

De uitkijktorenverenigt veel functies. Hij is een landschappelijk baken, een herkenningspunt en fungeert tegelijkertijd als afspraakplaats, schuilplaats, observatieplaats en educatieve plek. De vijftien meter hoge toren is volledig uitgevoerd in hout en telt vijf verdiepingen. Per etage bieden de open vensters een wisselend beeld op het omringende landschap. Het bovenplateau is volledig open met balustrade. Vanop deze hoogte lezen de bezoekers het omringende landschap. Deze visuele informatie wordt toegelicht in kaart, beeld en tekst op de verdiepingen. De toren heeft een lift en is (deels) ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk.

Recreatiezone voor elke leeftijd

Vanaf de toren lopen bezoekers over de aarden wal met diverse spelaanleidingen naar een lichte, ovaalvor­mige glooiing en via een spiraalpadnaar boven. Daar domineert een houten totem van een torenvalk de omgeving. Ook rolstoelgebruikers kunnen dit pad gebruiken. Zij bereiken het via de lift naar de eerste verdieping in de toren.

Langs een gebogen, verheven loopvlonder bereiken bezoekers de achterliggende recreatiezone. Langsheen het pad liggen, verscholen tussen coulissen van inheemse struiken, beschutte en zongeoriënteerde picknicktafels en spelaanleidingen.

Centraal op het terrein is een omheinde grasvlakte ingericht als hondenweide.

Aan de westrand van het terrein, in het aanpalende bos, is met lokaal materiaal een speelbospad ingericht.

Een multimovepadloopt over en tussen rollebolheuvels met variërende hel­lingsgraden. Het stimuleert kinderen om de eigen bewegingsvaardigheden te testen of een rollebolwedstrijdje te houden. In de grote zandbak kunnen ze naar hartenlust graven en bouwen.