Home>Project>Torwoud, Torhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Torwoud, Torhout


Een nieuw speelbos dat aansluit bij het Groenhovebos. Dat was al een tijdje de wens van de stad Torhout. Daarnaast wilden de stad en de provincie West-Vlaanderen in dezelfde omgeving een waterbufferbekken aanleggen. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bracht deze wensen samen in één ontwerpvraagstuk met een landinrichtingsproject als juridisch kader. Het resultaat is een aantrekkelijke en multifunctionele groenzone.

De stad Torhout, de provincie West-Vlaanderen en VLM gingen eerst op zoek naar een geschikte locatie voor het project speelbos/waterbufferbekken. Een zone langs de Gaverbeek bleek de ideale kwaliteiten te hebben: ze lag naast de beek, er was een relatief laaggelegen zone en een bestaand bos kon opgewaardeerd worden tot speelbos. De VLM stond in voor het schetsontwerp en zocht naar een evenwicht tussen de waterbergings- en speelfunctie. Omdat de noodzakelijke oppervlakte voor het bufferbekken vrij groot was, was een stevige denkoefening nodig om de resterende ruimte zo goed mogelijk in te vullen voor recreatie.

Natuurlijk ingericht bufferbekken

Hoewel het bekken eerst en vooral bedoeld is als waterberging, ging ook veel aandacht naar een aantrekkelijke landschappelijke inrichting voor de bezoekers. Het is zo natuurlijk mogelijk ingericht en heeft daarom een grillige vorm. Door de aanplant van zwarte elzen op de taluds en in enkele moerasachtige stukken rond de waterlijn zal het bufferbekken over enkele jaren natuurlijk ogen met stukjes moerasbos en rietruigtes. Een slingerend knuppelpad over het water en een graswandelpad rond de waterplas verhogen de belevingswaarde. De bufferzone kan, wanneer het veel regent, tot 16.000 m3 water opvangen vanuit de gezwollen Gaverbeek. Daarna stroomt het water vertraagd terug naar de waterloop. Op de uitlaat naar de beek staat een stuw om de waterstand in het bufferbekken te regelen. Er blijft altijd minimaal 20 centimeter water in het bekken staan om overmatige wilgenopslag te verhinderen. Dat beperkt het beheer door de provincie tot een minimum. De grond van de uitgraving van het bekken is zoveel mogelijk ter plaatse verwerkt. Dat verminderde de kostprijs van de aanleg, maar ook de last voor de omwonenden en het milieu. De grond is deels verwerkt in een ophoging van de recreatieve onthaalzone en in enkele speelheuvels met houten speeltoestellen.

Poel en speelbos

Een centrale ontmoetingsplek is uitgevoerd in grote betontegels en heeft een picknicktafel. Nabij de picknickruimte ligt de natte speelplaats: een poel met een klein strandje en grote rivierkeien waar kinderen heerlijk kunnen ravotten. Vuil worden is hier de boodschap! De poel staat in verbinding met het grote bufferbekken en draagt zo bij aan de totale waterberging. De oevers van het bufferbekken zijn ter hoogte van de speelzone zeer flauw hellend aangelegd. Zo blijft het veilig voor kinderen die op ontdekking gaan buiten de speelzone.

In het bestaande bos werden enkele zwaar overhellende bomen weggehaald om de veiligheid te verzekeren. Het grootste deel van het bos is natuurlijk gehouden en is open voor vrij spel, individueel of in groep. In het speelbos zijn enkele spelelementen aangebracht zoals een houten tipiconstructie met losliggende takken errond, zodat kinderen er kampen kunnen bouwen. De bosrand langs de openbare weg is beplant met hulst. Er zijn ook takkenwallen aangelegd zodat kinderen niet op de weg belanden. Een speelse toegangszone aan een heringericht kruispunt brengt de bezoekers vanaf de parking tot in het speelbos.

Torwoud is de naam

Om ervoor te zorgen dat de inwoners de nieuwe speelzone in hun hart zouden sluiten, organiseerde de stad een wedstrijd om een naam te kiezen. Het werd Torwoud. De Torhoutenaars konden ook de handen uit de mouwen steken door een geboortebosje aan te planten in de buurt van de speelheuvels. De provincie West-Vlaanderen, de stad Torhout en de Vlaamse Landmaatschappij hebben langdurig samengewerkt voor het geïntegreerde ontwerp, de uitvoering, de nazorg en het beheer van het Torwoud. Dit stukje Torhout toont aan hoe partners van verschillende bestuursniveaus samen een mooie en nuttige nieuwe plek op de kaart kunnen zetten.