Home>Project>Tramlijn 9, Jette, Brussel en Ganshoren
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Tramlijn 9, Jette, Brussel en Ganshoren


De nieuwe tramlijn 9 verbindt het centrum van de stad Brussel met het noorden van het Brussels Gewest en het UZ Brussel. Ze kruist verschillende wijken. De tramlijn is de hefboom geworden voor het opwaarderen van de volledige publieke ruimte, van de lanen en aansluitende pleinen in die buurten. 

De openbaarvervoerverbinding tussen het centrum van de stad Brussel en het noorden van het Brussels Gewest en het UZ Brussel is met de aanleg van de nieuwe tramlijn 9 zeer sterk verbeterd. De lijn gaat door verschillende wijken, elk met een eigen karaktervan zeer compacte tot meer open buurten, tuinwijken, parken, scholen, een universitaire ziekenhuispool en eigen behoeften inzake mobiliteit en leefbaarheid. Een gedetailleerde impactstudie bepaalde naast het tracé van de tramlijn ook de meest geschikte locaties van de haltes. Er zijn niet enkel haltes gecreëerd maar echte ontmoetingsplekken voor de buurt. De infrastructuuras werd een opportuniteit om een globale meerwaarde te genereren voor de wijken, via een aanleg van gevel tot gevel.  

Groen en verkeersveilig 

Bijzondere aandacht ging naar het groene karakter en een zo natuurlijk mogelijke waterhuishouding van de tramlijn en de lanen. De geplante laanbomen vormen een groen lint en begeleiden de tram langsheen zijn parcours. De platanen op de 19de-eeuws Jetselaan werden gevrijwaard, een belangrijke verzuchting van de buurtbewoners. Tegelijkertijd zijn ter hoogte van de verschillende squares en pleinen plateaus aangelegd om de verkeerssnelheid te verlagen. De talrijke groene en verkeersveilige squares in de buurt van het tramtracé kunnen heropleven en weer fungeren als ontmoetingsplekken voor de wijk en als speelterrein voor de kinderen. 

In het noorden hadden de Laarbeeklaan en de Dikke Beuklaan een autogericht karakter, gemotoriseerd verkeer was er te veel ruimte toebedeeld. Nochtans sluiten verschillende diensten (scholen, ziekenhuis, sportcentrum) op de lanen aan, waardoor er veel voetgangers zijn. Het inrichten als groene ruimte versterkt het landschappelijke karakter van de gemeente.   

Ontmoeting op het Spiegelplein 

In een stedelijke context was het een uitdaging om zowel een vlotte toegankelijkheid te bieden aan de verschillende gebruikers van de publieke ruimte, als een verhoogde leefbaarheid aan buurtbewoners en om daarenboven de handels- en ontmoetingskern van Jette nieuw leven in te blazen. Zo zijn het Spiegelplein en de omliggende straten een belangrijke handelspool voor het noordoosten van Brussel. Op zondagen ontvangt het plein één van de grootste markten van het gewest. Op andere dagen was het echter voornamelijk een parkeerterrein. De aanleg van een ondergrondse parking maakte het mogelijk om het gebruik en de beleving van het Spiegelplein sterk te verbeteren. De zondagsmarkt was sterk bepalend voor het ontwerp van het plein. Toch is er ruimte voor groen. Bomen zijn zo ingeplant dat ze de organisatie van de markt niet belemmeren. Aan de zuidkant van het plein verbindt een snoer van speels ingeplante bomen de kerk met de Theodorstraat. In deze zone zijn er naast het toegangspaviljoen van de ondergrondse parking ook zitbanken, verlichtingsmasten en fietsenbeugels. De noordkant heeft een fontein met spuitkoppen, die op marktdagen en bij evenementen uitgeschakeld wordt. De grote ronde zitbanken zijn bakens in deze open ruimte en fungeren als rustpunten, zowel op marktdagen als doorheen de week. De ondergrondse parking is meer dan een louter functionele bergruimte voor auto’s, hij is als een deel van de publieke ruimte ingericht. Een zorgvuldig ingeplante, open hoofdcirculatiekoker zorgt voor een interessante relatie tussen boven en ondergrond. Hij zorgt naast bereikbaarheid ook voor leesbaarheid en laat het natuurlijke licht binnen in de ondergrondse publieke ruimte. 

Participatie en cocreatie  

Voor de ontwikkeling van de Spiegelpleinomgeving werd een constructieve dialoog opgezet tussen de overheden en de wijk. Voor de vertegenwoordigers van verschillende buurtgroepen, handelaars en marktkramers werden regelmatig participatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze cocreatieve workshops hebben bijgedragen aan de verfijning van het project en aan het maken van gegronde keuzes die rekening houden met de bezorgdheden van omwonenden en gebruikers van het plein.