Home>Project>Trax-park, Roeselare
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Trax-park, Roeselare


Het TRAX-park in Roeselare is vormgegeven als een glooiend bermenlandschap. Dat versterkt het karakter, de beleving en de beeldkwaliteit van het park en maakt tegelijk enkele klimaatadaptieve ingrepen zoals wateropvang en ontharding mogelijk. Met een uitgesproken vormentaal en programma maakt het park ook de link met de – op jeugd en muziek gerichte – functies en met de kenmerkende sokkel van het TRAX-gebouw.

Het TRAX-park past in de stadsbrede visie op het groen in de stad (groenplan stad Roeselare) en in de visie op de ontwikkelingen in de noordelijke stationsomgeving (masterplan noordelijke stationsomgeving). Door de centrale ligging in de stad, op het kruispunt van verschillende bewegingslijnen en het raakpunt tussen verschillende buurten, en omwille van het specifieke programma heeft de plek een strategisch karakter. De ontwerpers en stadsdiensten hebben daarom gezorgd voor een geïntegreerde visie, waarbij zowel de landschappelijke inpassing, de ruimtelijke en programmatorische samenhang, de herkenbaarheid en de interactie met het TRAX-luifelgebouw van concept tot realisatie bewaakt werden. Daarnaast werd ook tijd gemaakt voor co-creatie, participatie- en communicatiemomenten. Zo is in samenspraak en co-creatie met een groep skaters een eigentijds skatepark geïntegreerd in het bermenlandschap.

Buitenruimte van het spoorwegdepot

Het TRAX-park is de buitenruimte van het voormalige spoorwegdepot dat werd omgebouwd tot een polyvalente plek voor socio-culturele verenigingen. Het park is een meerwaarde en aanvulling voor de programmatie in het gebouw. Het maakt de verbinding tussen de omliggende buurten die een nijpend tekort hebben aan groen, zorgt voor een symbiose met het TRAX-luifelgebouw met de kenmerkende sokkel en heeft veel aandacht voor specifieke programmaonderdelen zoals kleinere, geborgen zitplekken, het skatepark en de festivalweide voor het jaarlijkse TRAX-stadsfestival. Het ontwerp van het park steunt op vier heldere, ruimtelijke concepten: een groene zoom, de interactie tussen park en gebouw, de inbreng van ensembles van karakteristieke objecten en een functioneel organisatieconcept.

Een groen kader

Omdat het TRAX-park zich door zijn programma en functie onderscheidt van de overige delen van het lineaire spoorpark, is een visueel groen kader gecreëerd dat de eigen identiteit binnen het bermenlandschap versterkt.  De aanleg van de groene zoom geeft het park een duidelijk kader en bewaakt tegelijkertijd de nodige ademruimte rond het imposante luifelgebouw. Aan de oostzijde van het park is geopteerd voor een groenstrip van ‘wijkers en blijvers’. Aan de westzijde is een bermenlandschap gecreëerd waarin een rand met diverse bomen werd aangeplant en in wateropvang is voorzien in lager gelegen zones.

Interactie tussen park en gebouw

De TRAX-site bezit een enorme troef met de unieke combinatie van gebouw en park. De wisselwerking met de activiteiten in het park gebeurt voornamelijk via de sokkel van het luifelgebouw. Door beide ontwerpopgaven op elkaar af te stemmen, ontstaat een samenspel dat zowel het park als het gebouw ten goede komt. De sokkel van het gebouw is uitgerust met lange trappartijen, een voorplein en een skateramp die het maaiveld en de sokkel op elkaar aansluit. Zo worden velerlei bewegingen door het park en onder het luifel mogelijk.

Karakteristieke objecten

Als antwoord op vragen uit het participatietraject is met het ‘verbijzonderen’ van plekken in het park een geborgenheid toegekend aan zitplekken – als een tegengewicht voor de imposante schaal van het luifelgebouw – en tegelijkertijd de identiteit van het park versterkt. Het ontwerp is daarom verrijkt met de inbreng van ensembles van karakteristieke objecten: de figuratieve speelberg, de zitplek met meerstammige boompjes en de zandbak met grove den.

Functioneel organisatieconcept

De configuratie van het TRAX-park met groene zones aan de rand en verharde zones rond het gebouw geeft de sokkel en de luifel ademruimte en zorgt voor het structurerende, groene beeld van het bermenlandschap. Drie programmaonderdelen zijn door hun ruimteclaim echter medebeslissend voor de planfiguur van het TRAX-park: de festivalweide, de skatezone en de personeelsparking. De ontwerpers hebben deze functies ruimtelijk en landschappelijk zo geïntegreerd dat ze niet allesoverheersend zijn en op een logische, maar ook functionele wijze in het geheel zijn opgenomen.