Home>Project>Troonplaats, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Troonplaats, Antwerpen


De Troonplaats vormt samen met de Brederodestraat het hart van de Brederodewijk of het ‘Oude Zuid’. Voor de herinrichting was de Troonplaats een plek met versnipperde verblijfsruimtes die niet aansloten op de gevels. Met het herstructureren van de verkeersbewegingen werd de pleinruimte herdacht. De horeca en de buurtbewoners maken weer gebruik van de levendige en aangename Troonplaats.

De Troonplaats is de centrale pleinruimte in de Montignystraat. Samen met de Brederodestraat is dit het hart van de Brederodewijk. Het doel van de herinrichting van de Brederodestraat en de Troonplaats was het versterken van de winkel- en horecakern, en het creëren van kwalitatieve verblijfsruimten voor de buurt. Naast de Troonplaats werd ook het Halfmaanpleintje in de Brederodestraat aangepakt. Door het herdenken van de verkeerscirculatie ontstonden levendige pleintjes met een hoge verblijfskwaliteit en ruimte voor horeca.

Optimaliseren van de ruimte

Op de Troonplaats moest rekening gehouden worden met de Montignystraat, die reeds eerder was heraangelegd. In de eerste plaats is de hiërarchie van wegen uitgeklaard. De twee hoofdbewegingen, Broederminstraat en Montignystraat, zijn recht op elkaar aangesloten. Hierdoor hebben ook de bussen de nodige ruimte om te draaien op het plein, zodat het vroegere conflict van de bussen met verkeer in de tegenrichting is opgelost.

De overige zijstraten van de Troonplaats zijn woonstraten. De Jan Van Beersstraat en Ieperstraat takken aan de zuidzijde van het plein aan op de Montignystraat. Zo sluit de nieuwe pleinruimte maximaal aan bij de gevels met horecazaken. Bovendien zullen de toekomstige studenten van de nieuwe campus gelegen aan de zuidzijde op deze manier meteen toegang krijgen tot het wegennet, waardoor conflicten op het plein zelf vermeden worden. De Dendermondestraat is doodlopend geworden zodat er meer pleinruimte is. Ook hier kregen twee gevels een aangelegen plein.

Een nieuwe groenstructuur en fontein

De bomen op de Troonplaats hadden ondergronds te weinig ruimte en waren gestopt met groeien. Om het plein meer licht te geven, kwamen er nieuwe bomen. Ze zijn willekeurig verspreid in functie van de verblijfsruimte en de terraszones. Twee nieuwe soorten sieren de Troonplaats. De Ulmus resistata ‘New Horizon’ sluit qua soort aan bij de Olm in de Brederodestraat, maar is een variant met een ronde kruin. De nieuwe Zoete Kers of Prunus avium ‘Plena’ zorgt met haar witte bloemen in de lente en haar mooie herfstverkleuring voor een gevarieerd bomenbeeld. Bovendien sierde deze soort ook het oude plein, waardoor een deel van de identiteit bewaard bleef.

De bomen dragen bij aan een fris en luchtig plein, met voldoende schaduw waar nodig.

Centraal op het plein staat een bespeelbaar waterelement, een fontein bestaande uit verschillende groenblauwe stroken glasmozaïek. Verspringende fonteinkoppen spuiten het water op verschillende hoogtes. Kinderen kunnen zich hier uitleven terwijl de ouders van een terrasje genieten. Elke strook is afgewerkt met een led-strip in de langse richting. Die accentueert de fontein in het donker en draagt bij aan de sfeer die met de algemene verlichting wordt gecreëerd.

De nieuwe pleinruimtes bieden ruimte aan grote terrassen. Na overleg met de horeca zijn dat naast eilandterrassen ook gevelterrassen. Deze blijken nuttig voor het vermijden van conflicten bij het in- en uitwandelen van de horecazaken. De vernieuwing mist haar doel niet. Sinds de aanleg vestigden verschillende nieuwe horecazaken zich op de Troonplaats.

Materiaalgebruik

Om de uniformiteit in het winkelcentrum te vergroten is de Troonplaats, net als de Montignystraat en de Brederodestraat, aangelegd in graniettegels. Dit materiaal keert weer op andere ‘boulevards’ in de stad Antwerpen.

De pleinruimte is op een subtiele manier geaccentueerd ten opzichte van de Montignystraat door het gebruik van één tegelformaat dat gedraaid ligt ten opzichte van de tegels in de Montignystraat.

De zitbanken in de Brederodestraat en op de Troonplaats zijn het standaardmeubilair van de stad Antwerpen. De inplanting is gekoppeld aan de locaties van de nieuwe bomen. Als de nieuwe campus aan de Troonplaats klaar is, kan de sorteerstraat in de Ieperstraat in gebruik worden genomen en verdwijnt de glascontainer op het plein.